SKEMA JAWAPAN

Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara

Contoh Soalan Dan Jawapan Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 3

Berikut dikongsikan contoh soalan dan skema jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara untuk Sejarah kertas 3 Tingkatan 4 Bab 3.

Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara Soalan Kertas 3 (Tingkatan 4 Bab 3)

Untuk calon –  diberikan pada hari peperiksaan

Soalan: Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam seni bina kerajaan awalan di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan seni bina di negara kita pada hari ini.

tamadun awal asia tenggara - Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara

Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah;-

Kertas 1249/3 – TAJUK BAB 3 : SKEMA JAWAPAN TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA

FORMATASPEKPERINCIANMARKAH
PengenalanMemahami kehendak tugasan soalan.1. Pengenalan.

Jelaskan secara ringkas tentang pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

5
Isi dan huraianMemahami cara- cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.2. Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Huraikan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dan bukti kemasukan pengaruh kebudayaan dari India dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

30
Menganalisis pengaruh Hindu dan Buddha dalam aspek Seni bina.3. Kesan dan pengaruh Hindu dan Buddha dalam seni bina di Asia Tenggara.

Jelaskan kesan pengaruh Hindu dan Buddha dalam seni bina di Asia Tenggara dengan merujuk:-

 • i. Candi Angkor Wat
 • ii. Candi Borobudur
 • iii. Candi Lembah Bujang
15
Mengaplikasikan: Malaysia sebagai negara yang terkenal dari aspek seni bina.4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai negara yang terkenal dari aspek seni bina.

Cadangkan langkah-langkah untuk memajukan aspek seni bina di Malaysia.

15
Menilai:Kejayaan dalam aspek seni bina kini.5. Kejayaan Malaysia dalam aspek seni bina kini.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam aspek seni bina.

10
Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia negara yang terkenal dalam aspek seni bina.6. Cabaran menjadikan Malaysia sebuah negara yang terkenal dalam aspek seni bina.
 • i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membangunkan aspek seni bina kini (5m)
 • ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5m)
10
Menghayati nilai- nilai murni / iktibar / patriotisme daripada usaha membangunkan aspek seni bina.7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar / patriotisme daripada seni bina kerajaan awal di Asia Tenggara demi memajukan negara kita.

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada usaha membangunkan aspek seni bina di Malaysia.

10
KesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.8. Rumusan.
 • Pengetahuan yang diperoleh
 • Iktihar kepada diri, bangsa dan negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 3 (Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara)

Soalan : Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam seni bina kerajaan awal di Asia Tenggara dan
menghubungkaitkannya dengan kemajuan seni bina di negara kita pada hari ini.

KERANGKA JAWAPAN (Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara)

SOALANISI DAN HURAIANMARKAH
1Jelaskan secara ringkas tentang pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.
 • F1 Sebelum kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha, masyarakat Asia Tenggara mengembangkan kebudayaan sendiri sejak Zaman Logam
 • F2 Antara bentuk amalan adalah seperti kepercayaan animisme
 • F3 Mulai abad ke-3 Masihi, wujud hubungan dengan kerajaan India
 • F4 Masyarakat mula menerima kebudayaan kerajaan India
 • F5 Contohnya: sistem kepercayaan dan agama, sistem pemerintahan beraja, kesenian dan kesusasteraan
 • F6 Warisan ini masih kekal dalam masyarakat Asia Tenggara hingga kini
 • F7 Contoh : Agama Buddha diamalkan di Myanmar, Thailand, Laos, kemboja dan Vietnam

7 x 1m = 5m

5
2Huraikan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dan bukti kemasukan pengaruh kebudayaan dari India dalam kerajaan awal di Asia Tenggara.

Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.

 • F1 Pengaruh Hindu Buddha dibawa oleh Ksyatria/ tentera
  H1a Dibawa dan disebarkan oleh golongan penakluk dari India
  H1b Membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara
 • F2 Pengaruh dibawa oleh Pedagang/ Vaisya
  H2a Perdagangan sudah wujud sejak abad ke-5 Masihi
  H2b Perdagangan dua hala berkembang
  H2c India berusaha mendapatkan logam emas daripada Asia Tenggara
  H2d Maharaja Vespian menghentikan perdagangan emas dengan Indi
 • F3 Pengaruh dibawa oleh golongan Brahmin/ Pendeta
 • F4 Pengaruh wujud kesan pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik
  H4a Disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan
  H4b Wujud perbezaan pengambilan budaya India mengikut pemerintah yang memerintah
  H4c Contoh: Agama di Kedah Tua pada abad ke-5 Masihi ialah Buddha tetapi di Dieng, Indonesia pula Hindu

Bukti bukti kemasukan pengaruh kebudayaan dari India.

 • F5 Jumpaan seni arca yang kasar yang mempunyai langgam bercirikan Asia Tenggara
 • F6 Arca dengan ikatan kulit harimau yang hanya ditemui di Srivijaya
 • F7 Candi di Lembah Bujang menunjukkan ciri Hindu dan Buddha
 • F8 Candi di Srivijaya menunjukkan ciri Buddha
 • F9 Candi Angkor menunjukkan ciri Hindu dan Buddha
 • F10 Catatan I-Tsing pada 671M menyatakan di Srivijaya terdapat sekitar 1000 bhisku yang mempelajari agama Buddha
 • F11 Juga mempelajari Bahasa Sanskrit sebelum melanjutkan pelajaran ke Nalanda
 • F12 Atisa, guru agama Buddha dari Tibet pernah belajar di Srivijaya selama 12 tahun
 • F13 Terdapat campuran budaya tempatan dengan budaya India
 • F14 Wujud Sistem Beraja
 • F15 Raja berada di kedudukan teratas diikuti kerabat diraja, pembesar, rakyat dan hamba
 • F16 Adanya monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha
 • F17 Contoh candi : Candi Dieng, Candi Borobudur, Candi Prambanan
 • F18 Terdapat Patung Avalokitesvara iaitu patung agama Buddha
 • F19 Terdapat Patung Dewa Vishnu, Siva, Brahma, Durga dan Lingga yang merupakan patung agama Hindu
 • F20 Terdapat patung Drawapala dan Nandiswara yang menjaga candi daripada roh jahat
 • F21 Arca Buddha di Tapak 16A Lembah Bujang menunjukkan ciri campuran antara gaya Sarnath dari India dengan langgam seni tempatan
 • F22 Gaya patung agama di Asia tenggara dipengaruhi samada Amravati, Guptha, Pallava, Pala atau Cola
 • F23 Patung agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara digabungkan antara elemen India dan elemen tempatan
 • F24 Wujud Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara
 • F25 Terdapat Bahasa Sanskrit pada batu bersurat
 • F26 Contoh batu bersurat: Batu Bersurat di Kutei, Sungai Mas, KedahTua dan Palembang
 • F27 Bahasa Sanskrit disesuaikan dengan Bahasa Melayu
 • F28 Contoh: Dosa, dukkha, dorhaka
 • F29 Terdapat kesusasteraan India
 • F30 Contoh: Epik Ramayana dan Mahabratha/ Puranas
 • F31 Menyumbang kepada unsur mitos dalam kesusasteraan klasik di Asia Tenggara

40 X 1m = mak 30 m

30
3

Jelaskan kesan pengaruh Hindu dan Buddha dalam seni bina di Asia Tenggara dengan merujuk:- (Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara)

i. Candi Angkor Wat

 • F1 Dibina untuk agama Hindu
 • F2 Terletak enam kilometer ke utara Siem Reap
 • F3 Melambangkan orde kosmos
 • F4 Mempunyai tempat pemujaan dibahagian tengah
 • F5 Binaan teres bertingkat empat
 • F6 Setiap sudut mempunyai menara
 • F7 bahagian luar terdapat tembok batu laterit dan batu pasir
 • F8 Tembok mempunyai ukiran yang menggambarkan epik Ramayana dan mahabratha

ii. Candi Borobudur

 • F9 Mewakili agama Buddha Mahayana
 • F10 Terbahagi kepada 3 tingkat
 • F11 Setiap tingkat mewakili 1 tahap kehidupan yang diwakili oleh patung Buddha dan stupa
 • F12 Pada tingkat pertama terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha.
 • F13 Tiga tingkat itu melambangkan tiga tahap kehidupan
 • F14 Iaitu Sila,Samadhi dan Panna seperti dalam ajaran Buddha
 • F15 Ketiga-tiga tahap dihubungkan dengan konsep Lapan Jalan Kebenaran
 • F16 Panna – aspek kebijaksanaan F17 Samadhi- aspek penumpuan F18 Sila – aspek moral
 • F19 Nama candi ini berasal daripada nama Bsumisambarabhudana
 • F20 Bermaksud “Gunung timbunan kebaikan di atas sepuluh peringkat Bodhisattva”
 • F21 Candi terdiri daripada 9 tingkat
 • F22 Terdapat pagar langkah relief lukisan Buddha
 • F23 Bahagian atas di anggap tertinggi dan lambang pencapaian nirwana
 • F24 Tahap manusia bebas daripada nafsu

iii. Candi Lembah Bujang

 • F25 Keluasan sekitar 400 kilometer persegi
 • F26 Meliputi kawasan tanah tinggi seperti Gunung Jerai, Bukit Choras dan Bukit Batu Pahat
 • F27 Candi agama Hindu terbahagi kepada dua bahagian utama
 • F28 Vimana bahagian suci tempat arca keagamaan diletakkan
 • F29 Mendapa ialah bahagian luar candi
 • F30 Candi Buddha pula memiliki pelan cruciform

30 X 1m = mak 15m

15
4

Cadangkan langkah-langkah untuk memajukan aspek seni bina di Malaysia. (Skema Jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara)

 • F1 Menguasaiilmupengetahuan
 • F2 Menguasaikemahiran
 • F3 Mengukuhkanjatidiribangsa Malaysia
 • F4 Melahirkan masyarakat yang Kreatifdaninovatif
 • F5 Memperkukuhilmupengajian Islam
 • F7 Menaiktarafkemudahanintrastuktur
 • F8 Menambahtenagamahir dalam pendidikan islam
 • F9 Meningkatkankecekapanpengurusandanpentadbiran pusat pendidikan Islam
 • F10 Memperkasakanperananpusat pendidikan Islam
 • F11 Memperluaskanhubungan diplomatik dengannegara Islam lain
 • F12 Mengadakan pertukaranteknologi dengan negara Islam yang lain
 • F13 Mempeloporipenggunaanbahasa Arab dalam sistempendidikan
 • F14 Meluaskan peluang kerjaya berkaitan pengajian Islam
 • F15 Memberibantuankewanganuntukaktivitipendidikan Islam
 • F16 Mewajibkan kursus Tamadun Islam di peringkat universiti

(Mana-mana jawapan yang munasabah)

15
5Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam aspek seni bina.
 • F1 Menara Berkembar Petronas (KLCC)
 • F2 Menara Kuala Lumpur
 • F3 Jambatan Pulau Pinang
 • F4 Lapangan Terbang Antarabangsa
 • F5 Bangunan Sultan Abdul Samad
 • F7 Menara Condong Teluk Intan
 • F8 Masjid Putrajaya
 • F9 Masjid Kristal di Terengganu
 • F10 Masjid Tengku Tengah Zaharah di Terengganu
 • F11 Menara TELEKOM
 • F12 Menara Maybank
 • F13 Menara KOMTAR

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
6

i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam aspek seni bina. (5M)

 • F1 Kekurangan sumber tenaga mahir
 • F2 Kekurangan sumber kewangan
 • F3 Kekurangan infrasturktur
 • F4 Kualiti bahan binaan yang rendah
 • F5 Kebergantungan kepada tenaga kerja asing
 • F6 Gaji yang rendah
 • F7 Golongan belia tidak berminat menjadikan bidang senibina sebagai kerjaya
 • F8 Imej negatif terhadap bidang pembinaan
 • F5 Masih rendah
 • F6 Bergantung kepada teknologi luar Globalisasi
 • F7 Persaingan dengan negara maju
 • F8 Pengiktirafan oleh negara-negara maju 

i. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5M)

 • F1 Kerjasama pihak kerajaan dan swasta
 • F2 Kerjasama dengan negara maju
 • F3 Bertukar-tukar teknologi dengan negara maju
 • F4 Menambah peluang pendidikan dalam bidang senibina
 • F5 Menambah latihan berkaitan senibina
 • F6 Mengadakan kempen menarik penglibatan belia dalam bidang pembinaan
 • F7 Menyokong dan menyediakan dana khusus untuk program/latihan dalam pembinaan
 • F8 Menyediakan skim Anugerah kepada belia yang inovatif dalam bidang pembinaan
 • F9 Bekerjasama dengan media massa untuk membuat liputan positif tentang bidang pembinaan
 • F10 Bekerjasama dengan pembangunan perisian bagi membangunkan perisian “Construction Game‟untuk menanam minat terhadap industri pembinaan

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
7

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada usaha membangunkan bidang senibina di Malaysia.

 • F1 Berusaha bersungguh-sungguh
 • F2 Bersedia menghadapi cabaran
 • F3 Menumpukan kemahiran tinggi
 • F4 Menambah bilangan pekerja mahir
 • F5 Membina pusat latihan dan kemahiran
 • F6 Memajukan bidang pembangunan dan penyelidikan
 • F7 Bekerjasama dengan negara Islam
 • F8 Memberi bantuan kewangan
 • F9 Memberi bantuan teknikal
 • F10 Bijak mengambil peluang
 • F11 Meningkatkan kemajuan sains teknologi
 • F12 Melakukan penyelidikan
 • F13 Menyediakan kemudahan asas
 • F14 Berani mengemukakan idea
 • F15 Menarik pelabur luar untuk melabur dalam bidang pembinaan

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
8
 • Pengetahuan yang diperolehi
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Semoga perkongsian skema jawapan Tamadun Awal di Asia Tenggara untuk Sejarah Kertas 3 SPM Tingkatan 4 Bab 3 ini bermanfaat buat semua pelajar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *