SKEMA JAWAPAN

Skema Jawapan Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Contoh Soalan Dan Jawapan Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 6

Berikut dikongsikan contoh soalan dan skema jawapan Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya untuk Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 6. Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6, berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

 • I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.
 • II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.
 • III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya - Skema Jawapan Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Skema Jawapan Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Sejarah Kertas 3 (Tingkatan 4 Bab 6)

Soalan: Pemerintahan Zaman Khulafa ar Rasyidin telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran cemerlang kepada negara kita pada masa ini. Bincangkan;-

TAJUK 8.3 :SKEMA JAWAPAN PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

FORMATASPEKPERINCIANMARKAH
PengenalanMemahami latarbelakang pembentukan kerajaan Khualafa al- Rasyidin.1. Pengenalan.

Jelaskan latarbelakang pembentukan Kerajaan Khulafa al- Rasyidin.

5
Isi dan huraianMemahami syarat dan cara perlantikan Khalifah.2. Syarat dan cara pelantikan khalifah.
 • i. Kenalpasti syarat untuk menjadi khalifah. (10M)
 • ii. Nyatakan cara pemilihan Khalifah (20M)
30
Menganalisis tugas-tugas Khalifah.

3. Tugas tugas Khalifah.

Jelaskan tugas-tugas Khalifah semasa menerajui pemerintahan kerajaan Islam.

15
Mengaplikasi sistem pemerintahan Khalifah al – Rasyidin dengan gaya pentadbiran negara masa kini.4. Langkah ke arah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.

Cadangkan langkah-langkah mewujudkan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara yang lebih cemerlang.

15
Menilai keberkesanan sistem pemerintahan dan pentadbiran negara.5. Kejayaan negara hasil daripada kecemerlangan sistem pemerintahan dan pentadbiran.

Berdasarkan pengetahuan anda, kemukakan kejayaan Malaysia kesan daripada kecemerlangan pemerintahan dan pentadbiran dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.

10
Mencipta / menjana idea usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia.6. Cabaran dan langkah mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara.
 • i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara untuk mengekalkan keamanan dan kemakmuran (5M)
 • ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)
10
Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin demi kecemerlangan negara.

7. Nilai nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin demi kecemerlangan negara.

Nyatakan nilai nilai murni yang diperoleh daripada sistem pemerintahan Zaman Khulafa al-Rasyidin.

10
KesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.8. Rumusan.
 • pengetahuan yang diperoleh
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
 • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang
5

Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 6

Soalan : Pemerintahan Zaman Khulafa ar Rasyidin telah meninggalkan corak pemerintahan dan pentadbiran cemerlang kepada negara kita pada masa ini. Bincangkan;-

KERANGKA JAWAPAN (Skema Jawapan Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya)

SOALANISI DAN HURAIANMARKAH
1Jelaskan latar belakang Kerajaan Khulafah al-Rasyidin.
 • F1 Bermula selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w
 • F2 Pada tahun 632 M
 • F3 Dikenali Zaman Khulafah ar Rasyidin
 • F4 Tokohnya Saidina Abu Bakar (632 – 634 M)
 • F5 Khalifah Umar bin al-Khattab (634 – 644 M)
 • F6 Khalifah Uthman bin Affan (644 – 656 M
 • F7 Khalifah Ali bin Abu Talib (656 – 661 M)
 • F8 Wujud sistem penggantian pemimpin Kerajaan Islam
 • F9 Umat Islam sentiasa bersatu untuk mengatasi masalah kepimpinan
5
2

i. Syarat-syarat pemilihan khalifah. (10M)

 • F1 Lelaki
 • F2 Merdeka
 • F3 Islam
 • F4 Memiliki pengetahuan tentang Islam
 • F5 Mematuhi perintah Allah
 • F6 Sanggup melaksanakan hukum Allah
 • F7 Adil
 • F8 Akhlak baik
 • F9 Tubuh badan sihat dan sempurna
 • F10 Cerdas
 • F11 Warak
 • F12 Pandai mentadbir

ii. Cara pemilihan khalifah. (20 M)

 • F1 Empat cara
 • F2 Musyawarah atau syura
 • F3 Sewaktu pelantikan Saidina Abu Bakar al Siddiq
 • F4 Golongan Ansar daripada Bani Saadah melantik golongan mereka
 • F5 Cadangan daripada Saidina Umar
 • F6 Daripada persetujuan ramai
 • F7 Cadangan satu nama diusulkan
 • F8 Daripada khalifah terdahulu
 • F9 Saidina Umar dilantik
 • F10 Diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum kewafatannya
 • F11 Melalui pemilihan beberapa calon
 • F12 Semasa pelantikan Uthman bin Affan
 • F13 Enam calon diusulkan
 • F14 Uthman dipilih
 • F15 Pencalonan oleh sekelompok masyarakat
 • F16 Pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib
 • F17 Semua kaedah melalui proses syura / musyawarah
 • F18 Persetujuan di kalangan umat Islam
 • F19 Diperkukuhkan dengan angkat sumpah / baiah / taat setia
 • F20 Baiah menjamin pelantikan yang tepat
 • F21 Berkelayakan
 • F22 Berhemah tinggi
 • F23 Pentadbiran kerajaan lebih lancar
 • F24 Menjadi pemimpin cemerlang
 • F25 Mampu membawa kebahagian umat Islam
 • F26 Di dunia dan akhirat
 • F27 Syurah / pemuafakatan
30
3

Tugas-tugas khalifah.

 • F1 Memelihara kedudukan agama Islam
 • F2 Mentadbir negara mengikut hukum syariah
 • F3 Yang berpandukan al- Quran
 • F4 Dan sunnah
 • F5 Berkewajipan menitikberatkan sistem politik / ekonomi / sosial
 • F6 Keseimbangan antara keperluan rohani / jasmani

Politik

 • F7 Memastikan kelicinan pentadbiran negara
 • F8 Mempertahankan negara islam
 • F9 Melantik pengawai pentadbiran negara
 • F10 Melucutkan jawatan pengawai pentadbiran negara

Sosial

 • F11 Menjaga kebajikan rakyat
 • F12 Memastikan rakyat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.
 • F13 Bertanggungjawab menjaga / meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad s.a.w
 • F14 Mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah / syura
 • F15 Memantapkan sistem perundangan Islam

Ekonomi

 • F16 Menguruskan hal ehwal kewangan
 • F17 Mengurus perbendaharaan negara
 • F18 Mengurus baitulmal
 • F19 Mengatur pungutan kharaj
 • F20 Jizyah
 • F21 Zakat
15
4
 • F1 Pemerintah yang adil
 • F2 Keadilan ekonomi sama rata
 • F3 Pemerintah berilmu
 • F4 Pemerintah amanah
 • F5 Kerajaan mesra rakyat
 • F6 Mengamalkan konsep 1 Malaysia
 • F7 Kerajaan prihatin
 • F8 Pendemokrasian pendidikan
 • F9 Kelicinan pengurusan
 • F10 Perpaduan antara kaum
 • F11 Kebebasan ekonomi
 • F12 Berfikiran globalisasi
 • F13 Mengurus ekonomi secara optimum
 • F14 Berdaya saing
 • F15 Keterbukaan
 • F16 Sistem penyampaian yang tepat
 • F17 Mengurangkan kerenah biokrasi
 • F18 Menjalin hubungan luar
 • F19 Kebebasan beragama
 • F20 Menghormati hak asasi manusia

(mana-mana jawapan yang munasabah)

15
5
 • F1 Kemajuan sistem pentadbiran / e-pentadbiran

 • F2 Kemajuan ICT dalam pentadbiran
 • F3 Kemajuan ekonomi
 • F4 Perindustrian berkembang
 • F5 Perbankan elektronik
 • F6 Perlaksanaan K-ekonomi
 • F7 Kemajuan teknologi dalam pertanian / penggunaan jentera
 • F8 Tumpuan pelancong asing
 • F9 Hubungan antarabangsa berkembang
 • F10 Kemajuan sistem pengangkutan / MRT / jalan raya
 • F11 Kemajuan sistem perhubungan / komunikasi
 • F12 Pemodenan kemudahan kesihatan / hospital
 • F13 Penggunaan ICT dalam sistem pendidikan
 • F14 Kemajuan teknologi dalam sistem pertahanan
 • F15 Kemajuan sistem perhubungan udara dan laut
 • F16 Peningkatan taraf hidup rakyat
 • F17 Kadar pengangguran berkurangan
 • F18 Pendapatan isi rumah bertambah
 • F19 Penurunan kadar jenayah
 • F20 Pertambahan kawasan liputan internet / wifi

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
6

i. Cabaran Negara. (5M)

 • F1 Mengukuhkan perpaduan kaum
 • F2 Pelbagai bahasa
 • F3 Pelbagai budaya
 • F4 Pelbagai kepercayaan / agama
 • F5 Pelbagai fahaman politik
 • F6 Demografi yang berbeza
 • F7 Polarisasi kaum
 • F8 Sosial ekonomi berbeza
 • F9 Jurang perbezaan pendapatan
 • F10 Jurang perbezaan pendidikan
 • F11 Jurang perbezaan lokasi / bandar / luar bandar
 • F12 Globalisasi/ cabaran luar
 • F13 Ancaman pengganas siber
 • F14 Pencerobohan luar
 • F15 Lambakan imigran

(mana-mana jawapan yang munasabah)

ii. Langkah-langkah mengatasi. (5M)

 • F1 Mengukuhkan perpaduan kaum
 • F2 Kerjasama antara kaum
 • F3 Konsep 1 Malaysia
 • F4 PLKN
 • F5 Sukan untuk perpaduan
 • F6 MSSM
 • F7 SUKMA
 • F8 Integrasi nasional
 • F9 Mempertingkatkan pertahanan Negara
 • F10 Memperkasakan peranan SKMM
 • F11 Mempertingkatkan hubungan diplomatik
 • F12 Meningkatkan prasarana pendidikan luar bandar
 • F13 Mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan
 • F14 Menghargai setiap perayaan kaum
 • F15 Menghormati agama/adat/kepercayaan setiap kaum

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
7

Nilai-nilai murni.

 • F1 Musyawarah
 • F2 Muzakarah
 • F3 Keadilan
 • F4 Bijaksana
 • F5 Syukur
 • F6 Redha tuhan
 • F7 Syura
 • F8 Amanah
 • F9 Siddik
 • F10 Tabligh
 • F11 Global
 • F12 Kebenaran
 • F13 Integriti

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10

8

Rumusan Skema Jawapan Pembentukan Kerajaan Islam

 • F1 Pengetahuan yang diperolehi
 • F2 Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
 • F3 Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Semoga perkongsian skema jawapan Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya untuk Sejarah Kertas 3 SPM Tingkatan 4 Bab 6 bermanfaat buat semua pelajar.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *