SKEMA JAWAPAN

Skema Jawapan Islam Di Asia Tenggara

Contoh Soalan Dan Jawapan Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 7

Berikut dikongsikan contoh soalan dan skema jawapan Islam Di Asia Tenggara untuk Sejarah Kertas 3 Tingkatan 4 Bab 7. Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 7, berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

 • X. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.
 • XI. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.
 • XII. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Skema Jawapan Islam Di Asia Tenggara - Skema Jawapan Islam Di Asia Tenggara

Skema Jawapan Islam Di Asia Tenggara Sejarah Kertas 3 (Tingkatan 4 Bab 7)

Soalan: Huraikan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menghubungkaitkan dengan pembangunan Negara kita pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah;-

TAJUK 8.4 BAB 7 : SKEMA JAWAPAN ISLAM DI ASIA TENGGARA

FORMATASPEKPERINCIANMARKAH
PengenalanMemahami latar belakang Asia Tenggara Sebelum Kedatangan Islam.1. Pengenalan.

Jelaskan latar belakang Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam.

5
Isi dan huraianMemahami cara-cara penyebaran Islam di Asia Tenggara.2. Jelaskan cara-cara penyebaran Islam di Asia Tenggara.30
Menganalisis kedatangan Islam keatas sistem pendidikan.3. Huraikan sistem pendidikan Pondok yang terdapat di Asia Tenggara.15
Mengaplikasi Pengaruh Islam dalam aspek politik,ekonomi dan sosial.4. Bagaimanakah Islam mempengaruhi masyarakat di Asia Tenggara dari aspek.
 • i. Sosial
15

Menilai kejayaan Malaysia dalam ekonomi antarabangsa.

5. Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh.

Bagaimana kita memanfaatkan keistimewaan Islam bagi kemajuan negara.

10
Mencipta/menjana idea usaha-usaha Malaysia ke arah menjadi sebuah negara Islam yang maju.6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21.
 • i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M)
 • ii. Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)
10
Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada perkembangan negara Islam.7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan Islam di negara kita.

Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan negara Islam

10
KesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.8. Rumusan.
 • Pengetahuan yang diperoleh
 • Iktihar kepada diri, bangsa dan negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Peraturan Pemarkahan Tingkatan 4 Bab 7 (Skema Jawapan Islam Di Asia Tenggara)

Soalan: Huraikan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menghubungkaitkan dengan pembangunan Negara kita pada hari ini.

KERANGKA JAWAPAN (Skema Jawapan Islam Di Asia Tenggara)

SOALANISI DAN HURAIANMARKAH
1Pengenalan latar belakang penyebaran Islam di Asia Tenggara.
 • F1 Lokasi
 • F2 Peranan
 • F3 Cara/ Bentuk
 • F4 Bukti
 • F5 Sikap penduduk tempatan
5
2

Cara penyebaran Islam di Asia Tenggara.

 • F1 Perdagangan (10M)
 • F2 Disebarkan oleh pedagang Arab / Cina / India
 • F3 Menerusi hubungan perdagangan dengan pelabuhan di Selat Melaka / Teluk Siam / IndoChina / Kepulauan Rempah.
 • F4 Pelabuhan sebagai pusat kegiatan manusia
 • F5 Peranan dan nilai yang ada pada para pedagang Islam
 • F6 Sikap / tingkah laku murni / sifat mahmudah
 • F7 Semangat dakwah islamiah
 • F8 Perkampungan Islam
 • F9 Membawa ulama
 • F10 Hubungan baik dengan pemerintah
 • F11 Kejujuran dan sifat amanah
 • F12 Kelahiran kerajaan Islam (10M)
 • F13 Kerajaan Islam awal di Asia Tenggara
 • F14 Perlak / SamuderaPasai / Melaka / Acheh / Demak / Mataram / Mindanau
 • F15 Penguasaan keatas kawasan baru
 • F16 Peranan Tun Perak

 • F17 Melaka pusat penyebaran Islam
 • F18 Penghantaran ulama
 • F19 Peranan Kerajaan Johor Riau
 • F20 Meningkatkan penyebaran Islam
 • F21 Menawan kembali Melaka
 • F22 Menguasai Majapahit / Demak
 • F23 Kerajaan Acheh
 • F24 Zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam
 • F25 Menaungi beberapa negeri kecildiSumatera Utara
 • F26 Menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu
 • F27 KerajaanPattani
 • F28 Pengislaman Raja Phaya Tu Nak Pa
 • F29 Kedatangan para pendakwah serta pedagangIslam Arab / Parsi.
 • F30 Peranan Mubaligh (10M)
 • F31 Syeikh Ismail / Fakir Muhammad
 • F32 Pendakwah terawal di Asia Tenggara
 • F33 Sharif Amir Sayyid Al-Syirazi / Tajuddin al-Asfahani
 • F34 penyebar dakwah Islamiah di Pasai
 • F35 Syeikh Abdul Aziz / Maulana Abu Bakar / Maulana Yusuf
 • F36 Menjalankan kegiatan dakwah Islamiah di Melaka
 • F37 Peringkat awal sebar agama Islam secara tidak formal
 • F38 Masjid / rumah / istana tempat mempelajari ilmu pengetahuan Islam
 • F39 Institusi pendidikan awal berkembang menjadi pusat pendidikan.
 • F40 Pondok / pasentren / dayah
 • F41 Hamzah al-Fansuri / Shamsuddin al-Sumaterani / Abdul Rauf Singkil
 • F42 Wali Songo
30
3

Huraikan sistem pendidikan pondok yang terdapat di Asia Tenggara.

F1 Pondok merupakan pusat pengajian Islam di Pattani dan Tanah Melayu
F2 Ia merupakan pendidikan formal
F3 Di Tanah Melayu dan Pattani dipanggil pondok
F4 Di Jawa di panggil pasentren
F5 Di Aceh dipanggil dayah
F6 Contoh dayah Bukit Ce Breek
F7 Peringkat pendidikan pondok di Aceh ialah rendah,menengah dan pengajian tinggi
F8 Pendidikan di Aceh lebih sistematik
F9 Kepesatan ilmu pengentahuan di Aceh menyebabkan ia digelar serambi Mekah
F10 Wanita digalakkan belajar di dayah
F11 Wanita berpeluang memegang jawatan dalam pentadbiran
F12 Mata pelajaran yg diajar fekah, usuludin,tasauf,hadis dan tafsir
F13 Bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan Arab
F14 Keperluan asas- makanan, minuman disediakan oleh pelajar sendiri
F15 Pelajar terdiri daripada masyarakat tempatan dan negeri lain di Asia Tenggara

15
4

Kesan penyebaran islam di Asia Tenggara dari aspek sosial?

 • F1 Umat Islam percaya kepada Allah.s.w.t
 • F2 Cara hidup Islam telah diasimilasikan kedalam budaya masyarakat Asia Tenggara.
 • F3 Pakaian penduduk Islam berorientasikan Islam
 • F4 Mereka bertudung dan bersongkok
 • F5 Islam dijadikan addin iaitu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh
 • F6 Islam membawa konsep persaudaraan dalam kalangan masyarakat Islam
 • F7 Sistem kelas dihapuskan dan persamaan taraf sesama mereka diamalkan
 • F8 Nilai akhlak Islam menjadi panduan hidup masyarakat
 • F9 Hormat-menghormati,bekerjasama dan tolong menolong
 • F10 Wujudnya perpaduan dalam kalangan umat Islam
 • F11 Bahasa Melayu menjadi Lingua franca di kepulauan Melayu mampu bersaing dengan bahasa lain didunia
 • F12 Menjadi bahasa Ilmu
 • F13 Kedatangan Islam memantapkan bahasa Melayu
 • F14 Digunakan sebagai bahasa istana
 • F15 Menjadi bahasa surat menyurat
 • F16 Menjadi bahasa perhubungan antara wilayah-Menjadi bahasa untuk berdakwah
 • F17 Sebagai bahasa pengajaran dan pembelajaran
15
5

Bagaimanakah kita memanfaatkan keistimewaan Islam bagi kemajuan Negara.

 • F1 Kemurnian agama Islam mencakupi pelbagai bidang
 • F2 Konsep Tuhan Yang Esa atau Tauhid
 • F3 Bersikap adil sesama manusia
 • F4 Memelihara maruah / Hak individu dan masyarakat
 • F5 Menyanjungi akhlak mulia
 • F6 Kehidupan yang harmoni
 • F7 Menyebarkan konsep kebahagiaan dunia dan akhirat
 • F8 Menuntut manusia berfikir secara rasional
 • F9 Bertolak ansur
 • F10 Sikap merendah diri
 • F11 Kebebasan beragama
 • F12 Bersederhana dalam perjuangan / berjihad
 • F13 Menolak riba / rasuah
 • F14 Kesabaran
 • F15 Menuntut ilmu pengetahuan

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
6

Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan Negara? (5M)

 • F1 Pencemaran
 • F2 Tekanan daripada Negara maju
 • F3 Persaingan ekonomi dunia
 • F4 Kenaikan harga barang
 • F5 Kekurangan tenaga mahir
 • F6 Memantapkan perpaduan kaum

(mana-mana yang munasabah)

Nyatakan langkah- langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5M)

 • FI mengukuhkan perpaduan rakyat
 • F2 meneroka teknologi baru
 • F3 konsep1 Malaysia
 • F4 meneruskan DEB
 • F5 meningkatkan mutu pendidikan
 • F6 meneroka pasaran baru
 • F7 pusat kecemerlangan ilmu

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
7

Nyatakan nilai- nilai murni / ikhtibar/ patriotism daripada penyebaran Islam demi kemajuan Negara kita.

 • F1 Konsep persaudaraan
 • F2 Persamaan taraf
 • F3 Tolong menolong
 • F4 Hormat-menghormati
 • F5 Bekerjasama
 • F6 Jujur
 • F7 Amanah
 • F8 Rajin
 • F9 Berani
 • F10 Tidak putus asa

(mana-mana jawapan yang munasabah)

10
8
 • Pengetahuan yang diperolehi
 • Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
 • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang
5

Semoga perkongsian skema jawapan Islam Di Asia Tenggara untuk Sejarah Kertas 3 SPM Tingkatan 4 Bab 7 ini bermanfaat buat semua pelajar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *