SKEMA JAWAPAN

Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

Sejarah Kertas 3 Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia. Panduan buat pelajar Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Berikut dikongsikan contoh soalan dan Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia untuk Sejarah Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4. Dikongsikan juga sedikit maklumat tentang Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 yang bertajuk Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia.

Malayan Union

4.1.1 Sebab-Sebab Pengenalan Malayan Union
4.1.2 Ciri-Ciri Perjanjian Malayan Union 1946
4.1.3 Reaksi Terhadap Malayan Union
4.1.4 Tindakan Orang Melayu Menentang Malayan Union

4.2 Persekutuan Tanah Melayu
4.2.1 Faktor-faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4.2.2 Langkah-langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4.2.3 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948
4.2.4 Tokoh-tokoh Penggerak Persekutuan Tanah Melayu 1948

4.3 Pergerakan Politik Di Sarawak n Sabah

Nota lengkap Sejarah Tingkatan 5 Bab 4 boleh dirujuk di Nota Ringkas

Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia - Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia

Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia (Sejarah Kertas 3 SPM)

TEMA 11 BAB 4 (Malayan Union dan PTM 1948) Tajuk Soalan : Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union, faktor-faktor kebangkitan masyarakat tempatan menentangnya. Disamping itu, berikan sebab-sebab penerimaan pentadbiran baru iaitu Persekutuan Tanah Melayu

SKEMA JAWAPAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

FORMATASPEKPERINCIANMARKAH
PengenalanMemahami latarbelakang/sebab-sebab British memperkenalan Malayan Union1. Pengenalan.

Jelaskan latarbelakang/sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union

5
Isi dan huraianMemahami ciri-ciri MU dan sebab-sebab masyarakat tempatan menentang2. Ciri–ciri Malayan Union dan sebab penentangan masyarakat. Jelaskan ciri-ciri MU dan sebab-sebab masyarakat tempatan menentang30
Menganalisis pembentukan PTM 1948

3. Faktor Pembentukan PTM.

Huraikan faktor pembentukan PTM 1948

15
Mengaplikasi langkah untuk membina kekuatan negara dalam masyarakat berbilang kaum4. Berdasarkan tindakan pemimpin tempatan menentang Malayan Union,

Jelaskan langkah yang akan anda ambil untuk membina kekuatan negara masyarakat berbilang kaum

15
Menilai kejayaan Malaysia hasil daripada perpaduan bangsa Malaysia5. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda

Jelaskan kesan kerjasama antara kaum kepada kesejahteraan negara Malaysia

10
Mencipta / menjana idea usaha mengekalkan keamanan dan kemakmuran Malaysia.6. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diamalkan untuk membentuk konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan10
Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum

7. Nilai nilai murni / iktibar / patriotisme Dalam memperkukuh perpaduan kaum
Nyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotisme dalam usaha memperkukuh perpaduan kaum di Malaysia 

10
KesimpulanMerumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.8. Rumusan.
  • pengetahuan yang diperoleh
  • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
  • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang, gemilang dan terbilang
5

CADANGAN JAWAPAN (Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia)

FORMATISI DAN HURAIANMARKAH
PendahuluanJelaskan sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union.

Sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union ialah sebagai persediaan kepada Tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahan sendiri. British juga menginginkan pentadbiran yang licin dan menjimatkan kos. Sebelum Perang dunia kedua, Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit pentadbiran yang berbeza, iaitu negeri-negeri Selat (nnS), negeri-negeri Melayu Bersekutu (nnMB) dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (nnMTB) .

Kepelbagaian sistem ini telah menelan kos yang besar dan menyenbabkan pembangunan ekonomi di setiap negeri tidak seimbang. Selain itu, British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union supaya golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan menumpukan taat setia kepada Malayan Union. Justeru, British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan untuk memajukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut. Di samping itu, British dapat menjamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu selain mengurangkan kuasa politik orang Melayu.

5
Isi Dan Huraian

i. Jelaskan ciri-ciri MU dan Sebab-sebab masyarakat tempatan menentang

Perjanjian MU 1946, telah menggabungkan semua negeri di Tanah Melayu dalam satu unit pentadbiran. Antara syarat utama Perjanjian MU ialah semua negeri-negeri Melayu Bersekutu dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu serta dua daripada negeri Selat disatukan. Seterusnya, Baginda Ratu England akan melantik seorang Gabenor British untuk mengetuai MU. Singapura diasingkan kerana mempunyai kepentingan sebagai pelabuhan bebas. Asas kerakyatan MU ialah kewarganegaraan sama rata dengan prinsip jus soli.

Raja-raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-raja Melayu yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat orang melayu. Seorang pesuruhjaya negeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua pentadbir. Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan MU dibentuk. Penubuhan MU adalah sebagai suatu usaha untuk mewujudkan sebuah kesatuan yang dikuasai oleh sebuah pemerintah yang kuat. Pentadbiran MU adalah terus kepada Parlimen British di London dan tidak tertakluk kepada Singapura lagu seperti sebelumnya. Konsep penatdbiran baru ini telah menolak tradisi dan sistem politik orang melayu. Akhirnya, kerajaan MU telah diisytiharkan pada 1 April 1946, di King’s House(Carcosa Sri Negara), KL. Sir Edward Gent telah dilantik sebagai Gabenor pertama kerajaan MU. Dengan pengisytiharan tersebut, secara rasminya MU telah menggantikan Pentadbiran Tentera British BMA yang dijalankan di Tanah Melayu sejak bulan September 1945.

Orang melayu telah menunjukkan pelbagai reaksi terhadap penentangan MU. Selepas Perang dunia kedua, orang Melayu menganggap tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan politik di Tanah Melayu. Orang Melayu pada prinsipnya menentang penghakisan kuasa Raja-raja Melayu dalam MU, iaitu Raja-raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-raja Melayu tanpa sebarang kuasa. Raja-raja juga kehilangan takhta dan kredibiliti mereka sebagai kuasa orang Melayu walaupun mereka masih membincangkan soal agama Islam, tetapi zakat fitrah dipungut di bawah nama Gabenor MU.

Keadaan ini bertentangan dengan kedudukan sultan. Oleh yang demikian, orang Melayu bimbang agama islam akan tercabar. Orang melayu juga menentang pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang pedagang atau orang luar. Dasar terbuka British ini dilihat akan mengancam status quo orang melayu sebagai penduduk peribumi. Jumlah orang Melayu juga akan menjadi kecil dengan kemasukan orang dagang ini. Orang Melayu juga bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang telah dibina oleh kerjaaan melayu seperti zaman kesultanan Melayu Melaka. Mereka beranggapan bahawa pengenalan MU akan menghapuskan sejarah yang dibina oleh kerajaan tersebut. Lantaran itu  kebanyakan orang Melayu telah keluar menentang MU.

30
Isi Dan Huraian

ii. Huraikan pembentukan PTM 1948

British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang dianggotai oleh 12 orang ahli. Mereka mengadakan mesyuarat di King’s House, Kuala Lumpur. Pada dasarnya, ada lima tuntutan orang melayu iaitu Raja-Raja Melayu menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Selain itu,mereka juga menginginkan sebuah persekutuan seperti konsep negeri-negeri Melayu Bersekutu. Mereka juga menolak kerakyatan terbuka Malayan Union dan meminta dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang melayu dipulihkan. Mereka juga menuntut supaya Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri-negeri Melayu diakui semula. Perundingan ini ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu pimpinan Dr. Burhanuddin al-Helmy. Mereka berpendapat Jawatankuasa Eksekutif itu tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai oleh seorang perwakilan orang dagang. Mereka menuntut konsep sebuah republik dan kemerdekaan penuh.

Majlis Tindakan Bersama Seluruh Malaya atau All Malayan Council of Joint Action (AMCJA) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) telah ditubuhkan pada awal tahun 1947 untuk menentang British dan UMNO. Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik, demonstrasi dan mogok. Mereka turut mencadangkan sebuah perlembagaan, iaitu Perlembagaan Rakyat. Untuk berlaku adil, British telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Perunding bagi mendapatkan pendapat mereka dalam menyediakan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948.

15
Isi Dan Huraian

iii. Berdasarkan tindakan pemimpin tempatan menentang MU. Jelaskan langkah yang akan anda ambil untuk membina kekuatan negara dalam masyarkat berbilang kaum.

Menyelesaikan masalah ini akan mejadi mudah apabalia masyarakat bersatu padu. Masyarakat yang berbilang kaum bukanlah menjadi satu bebanan bagi sesebuah negara untuk menentang MU. Bantahan dapat dilaksanakan secara berterusan melalui akhbar-akhbar di negara kita. Zaman ini, ramai masyarakat yang membaca surat khabar. Oleh yang demikian, lebih mudah untuk mempengaruhi minda mereka dan lebih senang menyampaikan sesuatu berita.

Seterusnya ialah, mengadakan demonstrasi secara aman. Demonstrasi dapat mengeratkan hubungan apabila semua masyarakat berhimpun dan mempunyai satu matlamat yang sama. Seterusnya, Raja-raja Melayu perlu berkumpul dan menyatakan keperluan mereka dengan berhati-berhati. Menghidupkan persatuan-persatuan untuk menentang MU. Apabila wujudnya, persatuan tidak perlulah wujudnya pemberontakan dan pembangkang. Ini akan menyulitkan proses penentangan MU. Ahli dan penyokong mestilah berdiri bersama untuk menyatukan matlamat.

15
Isi Dan Huraian

iv. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan kerjasama antara kaum kepada kesejahteraan negara Malaysia.

Kesan-kesan kerjasama antara kaum kepada kesejahteraan negara Malaysia ialah dapat melindungi negara daripada ancaman kuasa luar. Negara yang mempunyai masyarakat yang berkerjasama antara satu sama lain dapat melemahkan gerakan kuasa luar yang ingin menakluk negara kerana kunci rahsia negara dikawal ketat oleh sikap masyarakat yang saling berkerjasama dalam menjamin kedaulatan negara. Selain itu , perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat juga dapat diwujudkan. Perpaduan rakyat amat penting demi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Masyarakat yang bersatu padu akan melahirkan sebuah negara yang aman dan tiada masalah pertelingkahan antara kaum berlaku.

Seterusnya, negara Malaysia juga akan dihormati dan disegani oleh negara asing kerana kekal aman meskipun terdapat masyarakat yang berbilang kaum. Kuasa luar yang berminat untuk menguasai negara akan membatalkan niat mereka kerana takut dengan semangat rakyatnya dalam mengekalkan keamanan negara. Di samping itu, ekonomi negara juga akan meningkat. Para pelabur asing tidak akan berasa was-was untuk melabur di negara Malaysia kerana negara yang aman dan bersih dari segala masalah.

Pelancong asing juga berminat untuk melancong di sini kerana negara yang aman dan makmur. Oleh yang demikian, kerjasama antara kaum dapat memudahkan Malaysia menuntut hak sebagai warganegara. Contohnya, hak keistimewaan dalam memilih calon pemimpin untuk mentadbir negara dan sebagainya .

10
Isi Dan Huraian

v. Bincangkan langkah yang perlu diamalkan untuk membentuk konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.

Pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis merupakan agenda kerajaan yang paling penting kerana prasangka perkauman boleh menghancurkan perpaduan yang sedia wujud. Menyedari hakikat dan kepentingan mengekalkan perpaduan maka pelbagai langkah perlu dijalankan bagi memastikannya berterusan. Antara kepentingan mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk ialah untuk mengekalkan keharmonian dan mengelakkan perselisihan.

Penduduk Malaysia yang terdiri daripada berbilang bangsa boleh hidup aman damai sejak dahulu lagi kerana adanya perasaan saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Amalan nilai murni ini menjadi tunjang kekuatan sesebuah negara. Perkara ini dapat mengelak berlakunya perselisihan seperti kejadian dalam sejarah hitam negara iaitu peristiwa 12 Mei 1959. Rusuhan kaum yang berlaku tidak memberi apa-apa keuntungan malah membawa banyak kemudaratan. Perpaduan kaum yang wujud juga turut mempercepat dan memperkasa pembangunan negara. Rakyat Malaysia yang terkenal dengan sikap bertoleransi dan hidup bersatu-padu memangkinkan usaha memajukan negara dalam segenap aspek merangkumi ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Pembangunan pesat yang jelas kelihatan pada hari ini membantu masyarakat menjalani kehidupan seharian dengan selesa. Sebaliknya, jika keharmonian kaum terancam maka amat sukarlah kerajaan mengatur agenda mencapai kemajuan negara. kesannya negara akan ketinggalan dan rakyat menderita kemiskinan. Bagi merealisasikan kejayaan negara dengan ramuan perpaduan kaum ini,maka bagai usaha ke arahnya hendaklah terus dijalankan.

Antara lain kerajaan mewujudkan dasar bertuuan menerapkan nilai-nilai bagi mengekalkan perpaduan kaum. Terkini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak menggunakan konsep 1Malaysia. Dasar kepimpinan yang memperkenalkan konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan memperlihatkan keutamaan masyarakat dalam pencapaian sesebuah negara. Tanpa rakyat yang bersatu padu maka pincanglah negara itu.Selain itu, segenap lapisan masyarakat juga berperanan menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk memelihara perpaduan. Media massa sebagai medium komunikasi menjadi saluran maklumat dan membangkitkan semangat bersatu-padu. Memperbanyakkan iklan dan risalah melalui kempen-kempen mencintai negara dapat menyedarkan masyarakat tentang peri pentingnya menjaga keharmonian hidup sesama rakyat.

Semua ini dapat dikongsi bersama-sama dengan adanya alat komunikasi media massa seperti televisyen, radio mahupun internet. Kemudahan yang kita nikmati sekarang ini adalah bukti nyata hasil kemajuan negara.

Kesimpulannya, kemakmuran negara berkait rapat dengan hubungan baik antara kaum yang sama-sama mendokong usaha ini. Hubungan baik inilah yang perlu diamalkan bila-bila masa dan selamanya agar kejayaan yang kita nikmati kini tidak ranap begitu sahaja setelah hampir __ tahun negara kita mencapai kemerdekaan.

10
Isi Dan Huraian

vi. Apakah nilai murni dan iktibar yang dihayati hasil daripada kehidupan berteraskan amalan permuakatan dalam kehidupan.

Antara nilai murni dan iktibar yang dihayati hasil daripada kehidupan berteraskan amalan permuakatan dalam kehidupan ialah keamanan negara dapat dijamin dengan wujudnya masyarakat yang bersatu padu. Perpaduan yang kukuh antara satu sama lain akan melahirkan negara yang aman, tiada masalah perselisihan faham yang menyebabkan kesejahteraan negara tergugat. Selain itu, amalan berkerjasama juga dapat dipupuk antara satu sama lain hasil daripada kehidupan berteraskan permuakatan dalam kehidupan.

Masyarakat yang berkerjasama dapat membantu negara mempertingkat mutu perpaduan rakyat yang dapat mewujudkan negara yang aman dan makmur. Seterusnya, masyarakat yang bersemangat patriotik juga dapat dilahirkan. Melalui permuakatan yang wujud dalam masyarakat, kesedaran tentang semangat cinta akan negara sedikit demi sedikit akan wujud. Kita perlulah bersemangat patriotik demi menjamin kedaulatan negara.

Di samping itu, kita haruslah saling hormat-menghormati antara satu sama lain agar tiada masalah persilisihan faham. Amalan hormat-menghormati dapat memudahkan segala urusan yang dijalankan di dalam negar berjalan lancar. Justeru itu, kita juga hendaklah saling berkerjasama dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kemerdekaan negara hanya dapat dic!apai melalui kerjasama antara masyarakat Malaysia.

10
Isi Dan Huraian

vii. Pengetahuan yang diperoleh, iktibar kepada diri, bangsa serta harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.

iIktibar daripada peristiwa penentangan terhadap Malayan Union ialah masyarakat perlu bertegas dalam menyatakan bantahan. Perlu adanya perpaduan di kalangan masyarakat malaysia yang berbilang kaum. Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat.

Berhati-hati dengan tindakan orang asing. Pentingnya pemimpin berwibawa untuk memerintah negara kita. Pengenalan MU telah menguji kesabaran orang Melayu terhadap British yang inginkan penjajahan mutlak terhadap Tanah Melayu. Orang Melayu buat pertama kalinya dalam sejarah selepas zaman Kesultanan Melayu Melaka bangun menentang British. Rentetan daripada penyatuan tersebut, Kongres Melayu 1946, telah diadakan dan UMNO ditubuhkan untuk menentang niat jahat British tersebut . Kerjasama antara raja-raja melayu dengan UMNO dan orang melayu pada keseluruhannya telah menyebabkan British mula berlembut dan memulakan rundingan. Akhirnya, penat lelah tersebut terbayar apabila Perjanjian Persekutuan 1948; telah membolehkan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk 1 Febuari 1948 . Perjanjian tersebut telah memperkenalkan semula dasar kuasa british sebelum tahun 1941 .

5

Semoga perkongsian Skema Jawapan Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia bermanfaat buat semua pelajar. Jom ulangkaji pelajaran Sejarah untuk mendapatkan keputusan cemerlang dalam peperiksaan nanti.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *