SKEMA JAWAPANSPM

Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran

Contoh Soalan Dan Cadangan Jawapan Sejarah Kertas 3 SPM : Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia. Skema jawapan buat rujukan pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun ini. Untuk panduan pelajar dalam menjawab soalan kertas 3 Sejarah SPM, berikut dikongsikan contoh soalan dan Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia.

Nota ringkas berkaitan dengan topik Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia (sejarah SPM Bab 7) boleh boleh dirujuk di Bab 7 SPM Sejarah.

Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia - Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran

Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia (Bab 7)

TAJUK 7: SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

Tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 7

Soalan: Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi
berparlimen bagi membentuk negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat. Bincangkan.

Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia 1 700x712 - Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran

Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia 2 700x859 - Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran

PERATURAN PEMARKAHAN SEJARAH KERTAS 3 SPM BAB 7

Soalan: Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi
berparlimen bagi membentuk negara dan bangsa Malaysia yang berdaulat. Bincangkan.

Soalan/ Isi Dan Huraian Dan Markah

  1. Pengenalan

Berikan maksud perlembagaan

F1 merupakan undang-undang tertinggi
F2 menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan
F3 dijadikan dokumen rasmi
F4 mengandungi segala peraturan
F5 prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk mentadbir negara
F6 menjadi hala tuju bagi sesebuah pentadbiran
F7 Kerajaan menunaikan tanggungjawabnya kepada rakyat melalui peruntukan yang terkandung di dalam perlembagaan

5 Markah

2. Memahami kepentingan dan keluhuran perlembagaan

i) Jelaskan maksud keluhuran perlembagaan (10 m)

F1 keagungan
F2 ketertinggian undang-undang
F3 mengatasi Yang di-Pertuan Agong
F4 parlimen
F5 jemaah menteri
F6 mahkamah
F7 semua jenis undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia adalah tidak sah
F8 undang-undang negeri mestilah selaras dengan perlembagaan persekutuan
F9 perkara 75 menyatakan undang-undang negeri yang bertentangan dengan perlembagaan persekutan adalah terbatal dengan sendirinya
F10 perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa kepada mahkamah untuk membatalkan akta yang diluluskan di luar bidang kuasa parlimen atau
bercanggah dengan perlembagaan Malaysia.
F11 mahkamah berkuasa menentukan kesahihan setiap Undang-undang bagi menjamin keluhuran dan ketertinggian perlembagaan Malaysia.

ii) Apakah kepentingan perlembagaan kepada kesejahteraan negara (20 m)

F1 menjamin kestabilan negara
F2 menentukan rangka dan bentuk pentadbiran
F3 menjamin kecekapan
F4 kejujuran
F5 keadilan
F6 ketelusan
F7 kelicinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan
F8 menjadi panduan kepada pemimpin dalam pemerintahan yang menepati kehendak
perlembagaan
F9 menjamin taat setia rakyat yang tidak berbelah bahagi kepada negara

F10 dapat membentuk semangat patriotisme

F11 perkara 24 perlembagaan Malaysia menyatakan seseorang yang mempunyai kerakyatan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraanya
F12 perkara 25 menyatakan bahawa seseorang warga negara boleh dilucutkan kerakyatannya jika terbukti tidak setia kepada negara
F13 menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat
F14 hak berpersatuan, beragama, memiliki harta, pendidikan, kebebasan berhimpun, kesamarataan perlindungan undang- undang
F15 perkara 153 memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong
F16 menjaga dan memilihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu
F17 bumiputera di Sabah dan Sarawak
F18 menjamin kerjasama
F19 menjamin kesepakatan
F20 menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
F21 menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri
F22 penyelarasan sistem pemerintahan negara
F23 perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan Malaysia
F24 menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu
F25 Bumiputera di Sabah dan Sarawak tidak dipersoalkan

F26 kerajaan persekutuan menggunakan kuasanya dalam bidang pendidikan dan kesihatan untuk membantu memesatkan pembangunan di Sabah dan Sarawak

3. Beberapa pindaan telah dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat dan negara.

Terangkan kaedah pindaan perlembagaan oleh Parlimen Malaysia

F1 Terdapat 4 kaedah pindaan
F2 Kaedah pertama
F3 Mendapat kelebihan suara dua per tiga dalam tiap-tiap satu persidangan Parlimen dan mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja
F4 Kewarganegaraan (Perkara 14-31)
F5 Tugas dan kuasa Majlis Raja-Raja (Perkara38)
F6 Keistimewaan Parlimen (Perkara63)
F7 Perkara yang melibatkan keutamaan raja, iaitu Yang di- Pertuan Agong, Raja Permaisuri Agong, Raja-Raja dan YangDipertua Negeri (Perkara 70)
F8 Jaminan persekutuan terhadap perlembagaan negeri (Perkara71)
F9 Keistimewaan Dewan Undangan Negeri (Perkara 71)

F10 Bahasa kebangsaan (Perkara 152)

F11 Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera (Perkara 153)
F12 Pindaan Perlembagaan Persekutuan (Perkara 159)
F13 Kedaulatan raja-raja (Perkara 181)
F14 Undang-undang yang berkaitan dengan perubahan sempadan
F15 Kaedah Kedua
F16 Mendapat kelebihan suara dua per tiga dalam tiap-tiap satu persidangan Parlimen dan mendapat persetujuan Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak.

F17 Keanggotaan dan bidang kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
F18 Hak dan kuasa kepada kerajaan negeri tentang kuasa menahan kemasukan orang yang bukan dari Sarawak dan Sabah (Akta Imigresen 1961)
F19 Perkara perundangan dan pemerintahan dalam bidang kuasa negeri, hal agama, bahasa dan kedudukan istimewa kaum Bumiputera

F20 Kaedah Ketiga 

F21 Persetujuan lebih suara 2/3 dewan parlimen
F22 perkara-perkara yang tidak disebut dalam mana-mana tiga kaedah Pindaan
F23 Kaedah Keempat
F24 Persetujuan lebih suara dewan parlimen
F25 Pindaan jadual 2, 6 dan 7 bahagian 3 tentang kewarganegaraan, bentuk sumpah ikrar pemilihan dan persaraan ahli Dewan Negara serta persempadanan pilihan raya
F26 Pindaan perkara 74 dan 76 dalam perlembagaan
F27 Perkara 74 parlimen boleh membuat atau meminda undang-undang mengenai perkara yang disebut dalam Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama
F28 Hal yang sama juga boleh dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri bagi perkara yang berhubung dengan Senarai Negeri atau Senarai Bersama yang diperuntukan oleh perlembagaan
F29 Perkara 76 parlimen boleh membuat undang-undang dalam senarai negeri yang melibatkan pelaksanaan persetiaan perjanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan mana-mana negara lain

15 Markah

4. Sebagai seorang pengerusi persatuan Sejarah di sekolah, apakah peranan anda berdasarkan perlembagaan persatuan tersebut?

F1 mempengerusikan mesyuarat
F2 memastikan mesyuarat berjalan lancar
F3 meneliti catatan minit mesyuarat
F4 memastikan segala keputusan diambil tindakan
F5 membincangkan program tahunan bagi tahun tersebut
F6 membuat pelan operasi bagi setiap program
F7 mengagihkan tugasan kepada ahli
F8 memastikan setiap ahli menjalankan tanggungjawab
F9 memastikan kehadiran ahli dalam setiap program

F10 memastikan setiap program berjalan lancar

F11 mengambil kira pandangan ahli dalam membuat keputusan
F12 memastikan buku laporan lengkap sempurna
F13 memastikan semua laporan program disiapkan

F14 Menjalankan tugas seperti diarahkan oleh guru penasihat
F15 menjaga ketrampilan sebagai seorang pemimpin persatuan
F16 menjadikan Persatuan Sejarah sebagai sebuah persatuanyang diminati
F17 menjalankan post mortem selepas melakukan sesuatu program
F18 melakukan penambahbaikkan selepas program dilaksanakan
(Mana-mana jawapan yang munasabah )

15 Markah

5. Jelaskan kejayaan negara dalam bidang politik. (15m)

F1 Meningkatkan kestabilan negara
F2 Perpaduan kaum
F3 Negara demokrasi
F4 Meningkatkan imej negara di mata dunia
F5 Peningkatan rakyat dalam bidang politik
F6 Hubungan diplomatik dengan Negara luar
F7 Mengeratkan kerjasama serantau (ASEAN)
F8 Mengeratkan kerjasama antarabangsa (PBB, OIC, NAM)
F9 Membentuk kerjasama kerajaan adil dan berintergriti

F10 Institusi Raja Berperlembangaan ditegakkan

F11 Transformasi oleh kerajaan (pendidikan, ekonomi, pertahanan, kebajikan rakyat)
F12 Penambahbaikan sistem undang-undang (kehakiman)
F13 Penambahbaikan sistem ketenteraan dan pertahanan
F14 Keluhuran dan ketertinggian perlembagaan
F15 Meningkatkan semangat patriotisme
F16 Meningkatkan semangat jati diri
F17 Bangga jadi rakyat Malaysia
F18 Meningkatkan ekonomi
F19 Meningkatkan pelaburan asing
F20 menjadi perantara dalam menyelesaikan isu-isu antarabangsa
(mana-mana jawapan yang munasabah)

15 Markah 

6 i) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk menjamin kestabilan politik. (5m)

F1 Parti yang tidak berdaftar
F2 Tekanan Negara maju
F3 Kurang pengetahuan politik
F4 Pencerobohan luar (Lahad Datu, Semporna)
F5 Lambakan warga asing
F6 Kurang perpaduan Negara
F7 Pecah amanah
F8 Kurang semangat patroitisme
F9 Gejala sosial
F10 Rasuah
F11 Dadah
F12 Perpecahan kaum
F13 Isu-isu sensitif keagamaan
F14 Berdemonstrasi dan rusuhan
F15 Keruntuhan akhlak
F16 Ajaran sesat
(mana-mana jawapan yang munasabah)

6 ii) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah di atas.(5m)

F1 Pendaftaran parti-parti politik secara sah
F2 Kempen pilihanraya yang adil
F3 Konsep 1Malaysia
F4 Kempen anti rasuah
F5 Penambahan dan penigkatan ilmu pengetahuan
F6 Memperkukuhkan jati diri
F7 Melahirkan modal insan
F8 Meningkatkan semangat patriotisme
F9 Merapatkan hubungan silaturrahim

F10 Mengubah suai kurikulum pendidikan

F11 Mematuhi prinsip Rukun Negara
F12 Pilihanraya yang telus
F13 Didikan agama
F14 Menghormati agama kaum lain
F15 Menguatkuasa undang-undang
(mana-mana jawapan yang munasabah)

Jumlah 10 Markah

7. Nyatakan nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada kestabilan politik negara (10m)

F1 Memupuk kerjasama dan perpaduan kaum
F2 Menjadikan kita gigih dan bersungguh-sungguh untuk bekerja
F3 Memupuk jati diri
F4 Menunjukkan kebijaksanaan pemimpin
F5 Menjadikan kita lebih berdaya saing
F6 Dapat menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R & D)
F7 Membolehkan kita menguasai ilmu pengetahuan
F8 Menjadikan kita lebih mahir dalam semua aspek
F9 Melahirkan rasa syukur kerana politik yang stabil
F10 Meningkatkan permuafakatan antara rakyat dengan kerajaan
F11 Memanfaatkan sumber
F12 Bijak mengambil peluang
F13 Berusaha mengekalkan keharmonian
F14 Menjamin kejayaan sistem demontrasi berparlimen
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

10 Markah

8. Rumusan

F1 Menjunjung tinggi perlembagaan negara
F2 Mematuhi undang-undang
F3 Pindaan perlembagaan digubal untuk kepentingan negara dan rakyat
F4 Membentuk negara yang stabil
F5 Menangkis ancaman luar
F6 Berhati-hati dengan agenda musuh negara
F8 Rakyat hidup aman dan harmoni
F9 Hormat-menghormati
F10 Mengelakkan persengketaan
F11 Mematuhi prinsip-prinsip Rukun Negara
F12 Memajukan negara
F13 Mengukuhkan pembentukan identiti negara dan bangsa Malaysia
F14 Perasaan setia pada negara
F15 Perasaan bangga dan cintakan negara
(Mana-mana jawapan yang munasabah)

5 Markah

Semoga perkongsian Skema Jawapan Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia boleh dijadikan panduan dan rujukan buat pelajar dalam menjawab soalan berkaitan Bab 7. Semoga anda berjaya menjawab dengan cemerlang.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close