NOTASPMTINGKATAN 5

Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 Perkembangan

Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara

Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 – Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara. Panduan buat pelajar Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang bakal menduduki peperiksaan tahun ini. Berikut dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 yang bertajuk Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.

Marilah mula mengulangkaji pelajaran dalam mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang.

Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tengara

1.1 Imperialisme Barat Di Asia Tenggara
1.1.1 Imperialis Barat
1.1.2 Faktor-Faktor Imperialisme Barat

1.2 Perubahan Sistem Politik
1.2.1 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat
Filipina / Indonesia / Burma / IndoChina / Tanah Melayu / Thailand

1.3 Nasionalisme Di Asia Tenggara
1.3.1 Faktor-Faktor Kemunculan Nasionalisme
1.3.2 Perkembangan Nasionalisme Tahap Pertama / Tahap Kedua

Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 - Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 Perkembangan

1.1 IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA

1.1.1 Imperialisme Barat

Maksud Imperialisme:

Dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu

1.1.2 Faktor -faktor Imperialisme Barat – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

A. Keistimewaan Asia Tenggara

 • Kedudukan strategik kerana terletak antara China dan India.
 • Jaminan pasaran yang luas.
 • Tanah-tanih yang subur untuk pertanian.
 • Kaya dengan bahan mentah

B. Revolusi perindustrian.

 • Kepesatan perindustrian membolehkan pengeluaran hasil perkilangan secara besar-besaran.
 • Bekalan bahan mentah konsisten dan kawasan pasaran

C. Pengangkutan dan Perhubungan

 • Kapal wap membolehkan muatan banyak dan mempecepat perjalanan
 • Pembukaan terusan Suez (1869) memendekkan jarak perjalanan.

D. Persaingan kuasa-kuasa barat

 • Semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan yang diterima.
 • Keluasan tanah jajahan melambangkan kekuatan dan kekayaan mereka

E. Alasan Orang Barat

 • British & Belanda- Beban orang Putih
 • Perancis- Tugas menyebarkan Tamadun
 • Mubaligh Kristian berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk di tanah jajahan

F. Menyebar agama kristian

 • Mubaligh kristian berpendapat mereka bertanggungjawab menyebar agama Kristian kepada penduduk di tanah jajahan.

1.2 Perubahan Politik – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

1.2.1 Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

a) Maksud Birokrasi Barat

 • Sistem pentadbiran yang mempunyai hierarki
 • Pembahagian tanggungjawab
 • Mempunyai prosedur atau peraturan rasmi
 • Dikendalikan sepenuh masa oleh pegawai-pegawai kerajaan.

b) Ciri-ciri Sistem Birokrasi di Asia Tenggara

 • Penubuhan Kerajaan pusat hasi penyatuan wilayah-wilayah di tanah jajahan
 • Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
 • Pelaksanaan pentadbiran melalui biro
 • Pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro
 • Pengenalan undang-undang Barat.

c) Perubahan sistem pentadbiran di Filipina oleh Sepanyol

 • Gabenor Jeneral adalah pemerintah tertinggi peringkat pusat
 • Pentadbir wilayah adalah Ketua Datuk Bandar
 • Pentadbir bandar adalah Gabenor Kecil
 • Pentadbiran peringkat tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encoimenda yang diketuai oleh Encomiendero
 • Tugas encomiendero:-
 1. memungut cukai
 2. menjaga keamanan
 3. mengkristiankan penduduk barangay
 • Encomiendero dibenci kerana :-
 1. mengenakan cukai yang tinggi
 2. kerahan tenaga kepada mereka

d) Perubahan sistem pentadbiran di Indonesia oleh Belanda – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

 • Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan.
 • Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral
 • Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesat tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda.
 • Penubuhan Jabatan Pelajaran dan jabatan Pertanian.
 • Tertubuhnya Dewan Tempatan
 • Penubuhan Volskraad yang merupakan Majlis Rakyat.

e) Sistem Birokrasi British di Burma

 • Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi
 • Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887/Akta Perkampungan Burma 1889
 • Pentadbiran daerah diketuai oleh Myo-ok/pegawai bandaran
 • Pengenalan sistem undang-undang Barat
 • Pengaruh golongan agama merosot
 • Raja bukan lagi penaung sami Buddha
 • Majlis Perundangan diperkenalkan
 • Penubuhan Jabatan Perhutanan/Jabatan Kesihatan/Jabatan Pelajaran

f) Sistem birokrasi Perancis di IndoChina

 • Pentadbiran diketuai oleh Gabenor Jeneral
 • Bertanggungjawab terus kepada Pejabat Tanah Jajahan di Paris
 • Pembentukan kerajaan pusat
 • Penubuhan Union Indochinoise
 • Rang undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis
 • Pentadbiran tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan pusat
 • Perlu membayar cukai kepada kerajaan pusat
 • Menyediakan kerajaan tenaga

g) Sistem birokrasi di Tanah Melayu oleh British

 • Melaka, Pulau Pinang dan Singapura digabungkan menjadi Negeri-negeri Selat
 • Gabenor pemerintah tertinggi di NNS
 • Dibantu oleh residen kaunselor
 • Penghulu dikekalkan di peringkat kampung
 • Sistem Residen diperkenalkan di NNMB ( Perak,Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan)
 • Sistem Penasihat di NNMTB (Kedah, Kelantan,Terengganu,Perlis dan Johor)
 • Residen dan Penasihat diletakkan di bawah Gabenor NNS
 • British memperkenalkan sistem kehakiman Barat
 • Melaksanakan sistem pengutipan cukai
 • Pembahagian negeri kepada beberapa daerah
 • Penubuhan balai polis

h) Sistem birokrasi di Thailand – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

 • Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat barat untuk mengetuai pelbagai jabatan.
 • Penasihat kewangan dan pelabuhan serta polis – dari Britain.
 • Advisor kastam dari Amerika Syarikat.
 • Penasihat ketenteraan dari Perancis.
 • Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, majlis Mesyuarat tertinggi dan kabinet Menteri.
 • Majlis penasihat rendah dan majlis Mesyuarat Tertinggi menasihati raja.
 • Kabinet Menteri mengetuai kementerian.
 • Juruaudit dari Britain

i) Kesan sistem birokrasi barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara

 • Penubuhan Kerajaan Pusat
 • Gabenor Janeral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai ketua pentadbir
 • Pelaksanaan pentadbiran melalui biro/jabatan
 • Pegawai-pegawai Barat ketua biro
 • Pengenalan undang-undang Barat
 • Pengenalan Sistem Encomienda yang diketuai oleh Encomiendero di Filipina
 • Kemerosotan pentadbiran tradisional di Filipina
 • Kemerosotan kuasa datu/pembesar di Filipina
 • Pengenalan pentadbiran tempatan di Indonesia
 • Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda di Indonesia
 • Penubuhan Volksraad (Majlis Rakyat di Indonesia)
 • Berakhir Dinasti Konbaung di Burma
 • Institusi raja tersingkir di Burma
 • Jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat terhapus di Burma
 • Pengenalan Akta Kampong Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma
 • Pentadbiran tradisional diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran) di Burma
 • Semua rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis
 • Perkenalkan ‘Union Indochinoise’ di IndoChina
 • Pengenalan Sistem Residen dan Sistem Penasihat di Tanah Melayu
 • Perkenal sistem kehakiman Barat/ sistem pungutan cukai/ penubuhan balai polis di Tanah Melayu
 • Pembentukan daerah-daerah di Tanah Melayu

1.3 NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

1.3.1 Maksud Nasionalisme

 • Perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan negara
 • Pembebasan kuasa politik
 • Pembebasan daripada cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing

1.3.1 Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme

a) Dasar Penjajahan Barat

 • Sistem tanaman paksa di Indonesia
 • Sistem Polo di Filipina
 • Penduduk tempatan dipaksa menjadi buruh bagi menjayakan aktiviti pertanian.
 • Penjajah barat hanya bergaul dengan golongan elit tempatan.
 • Dasar keterbukaan penjajah – kemasukan imigran dari luar telah menguasai ekonomi

b) Pengaruh Agama

 • Gerakan islah di tanah melayu dan Indonesia – penyatuan dunia Islam menentang penjajahan.
 • Persatuan Belia Buddha di Burma.
 • Di Sepanyol -pengnut Kristian tempatan di anggap kelas kedua berbanding penganut Kristian berbangsa Sepanyol

c) Karya Kesusasteraan

 • Jose Rizal- Novel Noli Me Tangere
 • Chairil Anuar- Kerikil-kerikil tajam & Ke Makam Bonda
 • Menyampaikan mesej kesengsaraan dan kekecewaan

d) Sistem Pendidikan

 • Di Indonesia anak golongan priyai diberikan pendidikan tersendiri
 • Pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh di perkenalkan di Burma.
 • Di tanah melayu lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan.
 • Sikap pilih kasih dalam memberikan pendidikan menimbulkan rasa tidak puas hati

e) Kemunculan golongan intelektual

 • Mereka berpeluang belajar di barat dan Asia barat.
 • Mereka menjadi pemimpin gerakan nasionalisme.
 • Peringkat awal – hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka di bela.
 • Peringkat akhir – meminta penjajah membebaskan negara mereka.

f) Pengaruh Media Massa

 • Vietnam- Tribune Indigine
 • Tanah Melayu – al-Ikhwan, Saudara dan majlis
 • Menyebarkan idea-idea nasionalis
 • Menanam perasaan anti penjajah.

g) Sistem pengangkutan dan perhubungan – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

 • Perkhidmatan telefon dan telegraf
 • Memudahkan hunungan kalangan nasionalis
 • Jalanraya dan jalan kereta api
 • Memudahkan pertemuan dan idea-idea nasionalisme.

h) Pengaruh Luar

 • Kejayaan jepun menewaskan Russia dan China.
 • Keupayaan negara kecil menewaskan negara lebih besar.
 • Perjuangan Mahatma Gandhi di India.
 • Menggunakan strategi enggan bekerjasama dengan penjajah secara mogok lapar

1.3.2 Perkembangan Nasionalisme

a) Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama

 • Penentangan secara terbuka tetapi bersifat setempat
 • Penentangan tidak berorganisasi
 • Isu-isu kebudayaan/agama/hak peribumi menjadi faktor pencetus
 • Dipimpin oleh golongan pertengahan berpendidikan Barat/Asia Barat
 • Menekankan kesedaran politik
 • Menuntut hak-hak dikembalikan
 • Menuntut taraf hidup mereka dibaiki

b) Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua

 • Pihak penjajah gagal memenuhi tuntutan yang dibuat.
 • Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penjajah
 • Gerakan nasionalisme tahap pertama gagal
 • Pemimpin ingin menuntut kemerdekaan
 • Pemimpin ingin membentuk kerajaan sendiri yang berdaulat
 • Berasakan gerakan yang lebih radikal akan berjaya

c) Nasionalisme di Filipina – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

Tahap pertama:

 • Dipimpin – Jose Rizal
 • bersifat sederhana
 • Bergerak cergas dalam politik melalui gerakan dakyah semasa di Sepanyol
 • Berjuang melalui akhbar La Solidaridad & Novel Noli Me tangere & El Filibusterismo
 • Berjuang melalui liga Filipina pada tahun 1892.
 • Penyokong : golongan pertengahan yang berpendidikan barat.
 • Matlamat perjuangan :
 • Menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah sepanyol.
 • Tuntutan supaya bangsa Filipina diberikan hak yg sama seperti bangsa Sepanyol.
 • Menuntut supaya bangsa Filipina diberikan kebebasan bersuara.
 • Tuntutan mereka kurang mendapat tindak balas sepanyol.
 • Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina pd 1892.
 • Rizal ditangkap dan dibuang negeri ke Dapitan Mindanao.
 • Jose Rizal akhirnya dihukum bunuh atas tuduhan terlibat dalam gerakan pemberontakan.

Tahap Kedua

 • Penentangan secara radikal
 • Pertubuhan Katipunan ditubuhkan oleh Andres Bonifacio
 • Matlamat katipunan
 • menyatukan bangsa Filipin
 • mencapai kemerdekaan melalui revolui
 • Media cetak iaitu akhbar Kalayan
 • Katipunan melancarkan revolusi bersenjata tetapi gagal.
 • Katipunan semakin lemah selepas Bonifacio dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo.
 • Aguinaldo berjaya mengusir Sepanyol dengan bantuan Amerika Syarikat.
 • 1899 Aguinaldo mengisytiharkan kemerdekaan Amerika Syarikat.
 • Tetapi tidak disahkan oleh Amerika Syarikat.
 • Aguinaldo meneruskan gerakan revolusi.
 • Aguinaldo ditangkap.
 • Kerajaan Amerika terpaksa membenarkan parti politik sederhana.
 • Parti nasional pimpinan Sergio Osmena menang dalam pilihanraya.
 • Sergio Osmena dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan.
 • 1930an nasionalis Filipina kembali menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan setelah pucuk pimpinan Amerika Syarikat bertukar kepda yang lebih liberal.

e) Nasionalisme di Indonesia

Tahap Pertama

 • Tumpuan isu pendidikan.
 • Untuk mengubah nasib penduduk Indonesia
 • Raden Adjeng kartini berusaha memajukan pendidikan untuk kaum wanita
 • Karyanya : habis gelap terbitlah Terang & Penulisan Seorang Puteri Jawa telah mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia dan penindasan Belanda.
 • Pertubuhan penting : Muhammadiyah
 • Matlamat Muhammadiyah
 • Menyebar islam sebenar
 • Menghindari ancaman sekualrisme barat
 • Menghindari ancaman agama kristian
 • Membina sekolah, klinik & masjid

Tahap Kedua

 • Perjuangan Parti politik radikal.
 • Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia (PNI).
 • Matlamat : menuntut kemerdekaan secara kekerasan.
 • PNI pimpinan Soekarno paling popular.
 • Perjuangan beliau dapat mempengaruhi rakyat.
 • Kerajaan belanda telah menangkap pemimpin radikal termasuk Soekarno.
 • PNI turut di haramkan.

f) Perkembangan Nasionalisme di Thailand – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

Tahap Pertama

 • Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja.
 • Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak.
 • Faktor: Pendidikan barat mendedahkan fahaman liberal, sistem demokrasi dan sistem raja berperlembagaan kepada golongan intelek Thailand.
 • Kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros raja Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak puas hati.
 • 1932 Parti rakyat ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong & Field marshall Phibul Songram
 • Parti rakyat melancarkan revolusi Thai.
 • Sistem raja berkuasa mutlak tamat
 • Diganti dengan sistem raja berperlembagaan.

Tahap Kedua

 • Rakyat tidak puas hati terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina.
 • Semasa Phibul Songram menjadi Perdana Menteri, beliau meluluskan undang-undang untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh orang Cina.
 • Sekolah Cina dan akhbar Cina dibubarkan.
 • Penduduk peribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.
 • Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha.
 • 1939 Phibul Songram menukar nama negara Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas.
 • Hasil daripada kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua, Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah-wilayah di Indocina dan di Tanah Melayu

g) Perkembangan Nasionalisme di IndoChina

Tahap pertama

 • Lebih tertumpu di Vietnam .
 • Di pelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin.
 • Memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja.
 • Golongan menengah berpendidikan Barat memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan rakyat.
 • Ketua gerakan ialah Phan boi Chau memimpin gerakan revolusi tetapi gagal.
 • Kemudian menubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) dan melancarkan pemberontakan di Tangkin dan gerakan dakyah di Vietnam.
 • Phan Boi Chau dipenjarakan dan VNQPH diharamkan oleh Perancis

Tahap Kedua

 • Gerakan lebih radikal kerana gagal mendapat kerjasama daripada Perancis.
 • Gerakan tahap memperlihatkan perjuangan Viet Nam Quoc Dang Dang (VNQDD) dan Parti Komunis Vietnam (PKV).
 • Perancis bertindak menangkap pemimpin -pemimpin VNQDD termasuklah membunuh Nguyen Thai Hoc.
 • Ho Chi Minh pemimpin PKV melarikan diri ke Hong Kong.
 • Sikap keras Perancis menyebabkan gerakan nasionalisme kembali bercorak sederhana di bawah pimpinan Maharaja Bao Dai.
 • Usaha-usaha pembaharuan Maharaja Bao Dai bukan sahaja di sekat, malah bagindan dilarang melibatkan diri dalam gerakan nasionalisme

h) Perkembangan Nasionalisme di Burma – Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1

Tahap pertama

 • Memperlihatkan perjuangan golongan sami Buddha dan golongan elit bependidikan Barat.
 • Golongan sami Buddha menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906.
 • Penubuhan ini bertujuan untuk:-
 • mengekalkan tradisi Burma
 • memajukan pendidikan rakyat Burma.
 • Pertubuhan ini menggunakan isu kasut untuk membangkit semangat nasionalisme rakyat
 • Tahun 1916, Persatuan Belia Buddha dipimpin oleh nasionalis yang lebih radikal seperti U Ba Pe dengan menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-Kesatuan Burma pada tahun 1920.

Tahap Kedua

 • Muncul apabila Laporan Montagu-Chelsfor menyatakan Burma belum bersedia untuk memerintah sendiri.
 • 1920, tercetus Revolusi Pelajar yang menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka.
 • Gerakan juga dilakukan oleh golongan sami Buddha melalui Majlis Am Songha Sametggi yang mencetuskan Pemberontakan Saya San yang diketui oleh Saya San iaitu bekas pongyi dan pemimpin di Tarawaddy.
 • Kemudian muncul Liga Anti Pemisahan yang menganggap pemisahan dengan India akan melewatkan kemerdekaan Burma.
 • Pengenalan Perlembagaan Burma 1935 memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri.
 • Golongan Thakin (siswazah universiti ) menubuhkan Parti Dobama Asiayone untuk menuntut kemerdekaan.
 • Pemimpin terdiri daripada Aung San, Kyaw Nein dan U Nu mengelarkan diri mereka sebagai ”Tuan”.
 • Dr. Ba mau menang pilihanraya dan dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama.

i) Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 – Cara kuasa Barat menangani gerakan nasionalisme radikal di Asia Tenggara

 • Menangkap pemimpin radikal seperti Soekarno di Indonesia dan Jose Rizal di Filipina.
 • Membuang negeri penentang seperti Jose Rizal
 • Dikenakan hukuman mati seperti Jose Rizal dan Emilio Aguilnaldo di Filipina
 • Mengharamkan parti-parti politik radikal seperti Parti Nasional Indonesia di Indonesia dan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) di Indochina
 • Membenarkan penubuhan parti-parti politik sederhana seperti tindakan Amerika di Filipina
 • Di penjarakan seperti Soekarno dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1929 -1931

Semoga perkongsian Nota Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 bertajuk Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara ini boleh dijadikan buat pelajar SPM untuk mengulangkaji pelajaran. Semoga anda berjaya mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang nanti.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *