NOTAPANDUANTINGKATAN 4

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Perkembangan Di Eropah

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah yang berkaitan tentang Perkembangan Di Eropah yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

Perkembangan Di Eropah - Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah

Perkembangan Di Eropah

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Zaman Gelap Di Eropah

a) Maksud Zaman Gelap

 • Eropah mengalami zaman mundur selepas kejatuhan tamadun Rom
 • Merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
 • Eropah mengalami kemorosotan dalam bidang :
  • Ilmu pengetahuan
  • Perdagangan
  • Kehidupan perbandaran

b) Ciri-ciri Zaman Gelap

Politik
 • Tidak terdapat pentadbiran pusat yang berkesan / pentadbiran wilayah musnah
 • Berlaku huru-hara
 • Kemunculan golongan Baron
 • Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
 • Petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah
 • Jika tidak mampu , mereka terpaksa menyerahkan tanah kepada tuan tanah
 • Petani terpaksa menjadi hamba kepada tuan tanah
 • Tuan tanah mendapat perlindungan daripada golongan raja
 • Pembentukan sistem feudal
 • Golongan pembesar memberi khidmat kepada pihak raja
 • Golongan pembesar mendapat naungan daripada pihak istana
Ekonomi
 • Kegiatan ekonomi terhad
 • Perdagangaan diganggu orang-orang Gasar seperti Viking dan Magyar
 • Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
 • Perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh pedagang Islam
 • Hanya menumpukan kepada kegiataan pertanian
 • Perniagaan secara kecil-kecilan
 • Perniagaan meneerusi sistem tukar barang
 • Penggunaan mataa wang dalam urusan peerdagangan terhad
Sosial
 • Sifat gereja yang mengongkong / memiliki kuasa / hartanah
 • Gereja memberi fokus kepada kegiatan amalan agama / keakhiratan
 • Kemerosotan kehidupan perbandaran
 • Kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan

c) Ciri-Ciri Perubahan Zaman Kemuncak Pertengahan

 • Gereja memainkan peranan sebagai institusi yang universal
 • Gereja menjadi ejen penyatuan
 • Peningkatan aktiviti pertanian
 • Kemunculan perdagangan
 • Kemunculan bandar-bandar seperti Venice, Milan dan Florence
 • Lahirnya kelas pertengahan terdiri daripada artisan , pedagang, ahli perbankan
 • Status sosial berasaskan kekayaan bukan pemilikan tanah
 • Rakyat mula terlibat dalam urusan politik / memberi hak politik kepada rakyat
 • Parlimen diwujudkan bagi memenuhi tuntutan rakyat
 • Wujud hubungan antara rakyat dengan pemerintah

d) Persamaan Sistem Feudal di Eropah dengan Ciri-Ciri Feudalisme yang terdapat dalam Masyarakat Melayu Tradisional

 • Raja menjadi penaung dalam negara
 • Raja memiliki tanah di negeri masing-masing secara mutlak
 • Raja mempunyai pembesar-pembesar
 • Pembesar-pembesar itu mendapat naungan daripada istana
 • Pembesar memberi khidmat kepada raja
 • Rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah / pembesar
Zaman Renaissance

a) Maksud Renaissance

 • Berasal daripada perkataan Itali renisciment yang bermaksud kelahiran semula
 • Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh cendekiawan dan pejuang seni dalam Tamadun Yunani dan Rom
 • Menonjolkan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan permasalahannya

b) Tokoh Zaman Renaissance

 • Leonardo Da Vinci
 • Michelangelo
 • Niccolo Machiavelli
 • Francesco Petrarch
 • Johann Sebastian Bach
 • Nicholas Copernicus
 • Galilei
 • Raphael

c) Faktor Kewujudan Gerakan Renaissance di Itali

 • Kemunculan tokoh-tokoh aliran humanisme seperti Francesco Petrarch , Niccolo Machiavelli dan Giovanni Bocaccio
 • Semangat inkuari / semangat ingin tahu
 • Kemunculan bandar terkenal seperti Venice,Genoa, Florence ,Rom dan Milan sebagai pusat perdagangan antarabangsa
 • Kedudukan Itali yang strategik kerana dikelilingi oleh Laut Mediterranean
 • Berlaku pertembungan budaya,bahasa dan agama yang menjadikan Itali sebagai pusat perkembangan idea-idea baru
 • Bandar pelabuhan seperti Venice dan Genoa merupakan pusat ekonomi perdagangan utama yang berjaya menjadi pusat perkembangan budaya utama di Eropah
 • Kemunculan pedagang-pedagang kaya di pelabuhan dan bandar utama di Itali dan mereka menjadi penaung (patron) kepada pelukis , ahli muzik, saintis dan penulis
 • Berlakunya persaingan antara bandar-bandar d Itali untuk mendapatkan tokoh seniman dan cendiakiawan
 • Paus di Rom menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan
 • Para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar

d) Kesan Perkembangan Zaman Renaissance di Eropah

Politik
 • Semangat inkuiri telah menggalakkan perkembangan dalam pelbagai bidang termasuk seni lukis,seni ukir, persuratan, politik, ekonomi dan sosial
 • Kemunculan monarki baru
 • Wujud kerajaan pusat dan kesatuan kebangsaan
 • Pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
 • Kuasa gereja dan golongan bangsawan bertaambah kurang
Ekonomi
 • Sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa semakin berkembang dan meluas
 • Kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
 • Perkembangan sistem perdagangan tempatan dan antarabangsa
 • Mendorong perkembangan dalam kegiatan penjelajahan dan penerokaan
 • Kemajuan dalam bidang matematik ,geografi,kartografi (teknik melukis peta) dan astronomi
 • Penekanan kepada ciri-ciri inkuiri , keobjektifan dan eksperimen
 • Perkembangan pelbagai ilmu sains seperti fizik,biologi ,kimia dan perubatan. Sosial
 • Manusia lebih bersedia menzahirkan emosi mereka
 • Mendorong kemajuan dalam seni muzik, lukisan dan ukiran
 • Melahirkan budaya yang menyuburkan keyakinan diri
 • Perubahan masyarakat terhadap pendidikan yang menekankan pemikiran logik, saintifik , falsafah dan metafizik
 • Menekankan tanggungjawab sosial seseoraang dalam masyaarakat
 • Melahirkan manusia Renaissance yang mempergunakan sepenuhnya keupayaan minda mereka dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan bagi memajukan kehidupan manusia.
 • Mempunyai sifat inkuiri dan berani untuk meneroka
Gerakan Reformation

a) Maksud Reformation

 • Suatu gerakan yang berlaaku di Eropah Barat pada abad ke 16
 • Berasal daripada perkataan reform yang bermaksud melaksanakan perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau membentuk sesuatu yang baru
 • Mempunyai kaitan dengan agama Kristian

b) Tokoh Gerakan Reformation

 • Martin Luther
 • Huldreich Zwingli
 • John Calvin

c) Faktor-Faktor Gerakan Reformation

 • Berlaku kepincangan , rasuah dan penyelewengan apabila Gereja Katolik meningkatkan usaha pembangunan keduniaan
 • Menentang gaya hidup penguasa gereja Katolik yang mirip kepada gaya hidup pemerintah dan golongan bangsawan
 • Menentang gaya hidup penguasa yang tidak begitu mencerminkan kehidupan keagamaan
 • Menentang amalan institusi gereja Katolik yang menjual sijil Indulgences iaitu surat pengampunan bagi penganut Kristian yang telah melakukan dosa
 • Adanya mesin cetak ciptaan Johann Gutenberg membolehkan Bible dihasilkan cepat dan murah
 • Tindakan Martin Luther ,profesor ilmu teologi menentang amalan indulgences
 • Luther berpendapat dalam bidang pengibadatan,manusia harus bergantung kepada kekuatan rohaninya
 • Kejayaan gerakan ini didorong oleh penyebaran mazhab protestant

d) Kesan Gerakan Reformation

 • Agama Kristian terpecah kepada dua mazhab utama iaitu Katolik dan Protestan
 • Negara Eropah berpecah dan berperang mengikut mazhab masing-masing
 • Dalam jangka masa panjang timbul sikap toleransi antara penganut berbagai mazhab Kristian dari segi mempergiatkan pendidikan dan penyebaran fahaman mereka
 • Kuasa institusi gereja telah dicabar secara terbuka
 • Kuasa gereja terhadap kerajaan atau monarki baru semakin kurang
 • Monarki baru ingin membebaskan diri daripada penguasaan Paus di Rom
 • Raja England (Raja Henry VIII) telah membebaskan diri daripada Paus di Rom dan mengisytiharkan dirinya sebagai ketua kerohanian Gereja Protestan Anglican

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 9 Perkembangan Di Eropah yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami Perkembangan Di Eropah dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.

Related Articles

One Comment

 1. Nota cukup ringkas dan padat .. Terima kasih krna membantu saya dlam usha membaca lbih bnyak info tentang sejarah di negara kita .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *