NOTATINGKATAN 4

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Peningkatan Tamadun

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun. Untuk makluman pelajar, dikongsikan Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun yang berkaitan tentang Peningkatan Tamadun Awal Manusia yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan pelajar ketika mengulangkaji sebelum peperiksaan SPM.

NOTA : RINGKASAN NOTA SEJARAH BAB 2 TINGKATAN 4 DALAM PDF

cats 700x368 - Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun

Peningkatan Tamadun

Tamadun India

a) Ciri-ciri pendidikan Zaman Vedik (Peranan pendidikan dalam Tamadun India)

 • Mementingkan keagamaan
 • Agama Hindu sebagai teras
 • Didominasi oleh kaum lelaki
 • Kaum wanita tidak mempunyai ruang menerima pendidikan
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • BahasaSanskrit merupakan medium pengajaran penting
 • Kaedah hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitan veda
 • Pendidikan yang berteraskan agama Hindu dan Buddha
 • Pendidikan peringkat awal diberikan di istana dan di rumah
 • Pendidikan tinggi diberikan di Kolej Brahma
 • Lahir university agama Buddha, iaitu Nalanda

b) Tujuan Pendidikan

 • Adalah untuk menyediakan manusia menghadapi hari selepas mati
 • Segala hukuman agama harus dipelajari supaya mereka dapat hidup sempurna dengan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama
 • Untuk capai taraf sebagai Brahmin yang berpendidikan
 • Pendidikan juga untuk meningkatkan ilmu sains
 • Pendidikan di India bertujuan untuk menambah ilmu
 • Bertujuan mengatasi buta huruf
 • Pendidikan juga untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan. Aspek penekanan dalam pendidikan
 • Mementingkan keagamaan dan agama Hindu
 • Pendidikannya memberi tumpuan pembelajaran kitab-kitab veda
 • Seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya veda yang mengandungi
  peraturan ritual, mentera, dan lagu-lagu agama
 • Mereka juga harus belajar karya sainstifik dan falsafah

c) Pusat Dagangan dan Pelabuhan di India

 • Anga
 • Kalinga
 • Karusa

d) Pelabuhan Penting di India

 • Tamralipti
 • Ghantashala
 • Kadura
 • Broach
 • Chual
 • Kalyan
 • Cambay

e) Hasil Dagangan di India

 • Senjata
 • Gading gajah
 • Emas
 • Berlian
 • Mutiara

f) Perusahaan di India

 • Pengeluaran tekstil
 • Kain kapas
 • Sutera
 • Barang emas
 • Mutiara
 • Batu permata

g) Sresthin

 • Persatuan perdagangan dan perusahaan
 • Wujud disetiap bandar
 • Contoh persatuan itu ialah persatuan tukang kayu, tukang logam, tukang kulit
 • Matlamatnya untuk mengawal harga, kualiti barang, dan gaji pekerja
 • Undang-undang telah digubal untuk mengawal persataun
 • Pelaksanaan undang-undang telah diawasi oleh raja.

h) Cukai di India

 • Diperkenalkan sejak Zaman Maurya
 • Hasil pertanian dan hasil buah-buahan
 • Untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja

i) Negara yang menjalinkan Hubungan Dagangan dengan India

 • Hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia, Sri langka, Rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggra
 • Sejak tahun 100M, perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu. Kemajuan yang dicapai dalam bidang perdagangan tamadun India
 • Aktiviti perdagangan mengalami perkembangan pesat kerana melibatkan
 • Perdagangan di dalam wilayah India dan perdagangan luar seperti Maedonia, Sri langka, rantau Asia Tenggah dan Asia Tenggara
 • Pusat Perdagangan iaitu Anga, Kalinga, dan Karusa yang menghasilkan senjata, gading gajah, emas, berlian dan mutiara
 • Mempunyai pelabuhan yang menghubungkan India dengan Negara luar seperti Tamralipti, Ghantashala, Kadura, Broach, Chaul, kalian dan Cambay
 • Di setiap bandar wujud persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai sresthin antaranya persatuan tukang kayu, tukang logam dan tukang kulit
 • Matlamat persatuan adalah untuk mengawal harga, kualiti barangan dan gaji pekerja
 • Raja menggubal undang-undang untuk mengawasi perjalanan persatuan perdagangan
 • Dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik dengan menggunakan mata wang sebagai medium jual beli. Contoh bentuk mata wang emas dan dikenali sebagai dinara, wang perak dan wang daripada cangkerang siput
 • Terdapat sektor perusahaan seperti pengeluaran tekstil, kain kapas, sutera, perusahaan yang berasaskan barangan emas, mutiara dan batu permata
 • Pelbagai jenis cukai dikenakan terhadap pelbagai hasil perdagangan seperti hasil pertanian dan buah-buahan
 • Cukai dipungut untuk menyara anggota tentera, para pentadbir dan raja
 • Perdagangan dengan Alam Melayu telah berkembang untuk mendapatkan hasil seperti rempah, bedak wangi, gading gajah, dan besi
 • Dari China pula seperti tekstil, tembikar, barang kaca, dan minyak wangi

Tamadun China

a) Jenis Kegiatan Ekonomi Zaman Dinasti Shang

 • Kemajuan dalam pertanian
 • Perdagangan dalam negeri dan maritim
 • Perusahaan
 • Pembentukan persatuan perniagaan

b) Sumbangan Tamadun China dalam Bidang Pertanian

 • Dalam bidang pertanian tenggala diperkenalkan untuk membuat batas tanaman
 • Kolar kuda digunakan untuk kuda menarik tenggala kayu, kereta kuda, dan
 • Kereta sorong beroda serta penyisir tanah
 • Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah
 • Kawasan bukit telah diteres untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang
 • Sistem pengairan seperti pembinaan terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal
 • Kawalan terhadap banjir dengan pembinaan terusan.

c) Kesan Perkembangan Perusahaan Dalam Tamadun China

 • Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinasti Han lagi
 • Perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di laut China seperti Alam Melayu, India, Timur Tengah dan Barat
 • Hasil dagangan dibawa melalui jalan darat, iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melaluai Jalan Laut mulai zaman Dinasti Tang
 • Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasan-kawasan tersebut
 • Hasil perusahaan China bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan dalam negeri China sendiri
 • Muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar
 • Perkembangan ekonomi yang pesat dicetuskan oleh perkembangan system perhubungan, iaitu pembinaan jalan raya, jambatan, dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu.

Tamaduan Yunani

1. Letakan – di Semenanjung Greece dan pulau sekitarnya yang dikelilingi laut Mediterranean dan Aegen.

2. Bermula dengan negara kota (polis) – hasil gabungan beberapa bandar dan kampung.

3. Setiap negara kota mempunyai sebuah kota yang dikelilingi kawasan pertanian.

4. Dalam kota pula terdapat pasar, kubu kuil dan istana.

5. Contoh negara kota terkenal ialah Athens dan Sparta yang terletak berhampiran Laut Mediterranean.

6. Setiap negara kota mempunyai pemerintahan dan undang – undang tersendiri serta mempunyai beberapa tuhan.

7. Masyarakat dalam negara kota sentiasa bersatu padu tetapi perang kerap berlaku antara negara kota.

Pemerintahan Dan Pentadbiran

1. Bentuknya berubah- ubah seperti monarki, oligarki, aristokrasi, diktator dan akhirnya demokrasi.

2. Di Athens – mulanya mengamalkan sistem beraja. Raja menjadi ketua hakim, tentera dan agama. Beliau dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan kaya.

3. Kemudian konsul menjadi kuat dan raja merosot – raja dipilih tetapi kuasa terhad. Beberapa orang konsul memerintah, sistem ini dinamakan oligrarki.

4. Kemudian lahir aristokrat dikalangan konsul tadi yang memiliki kuasa besar, sistem ini ialah aristokrasi.

5. Kemudian berlaku ramsapan kuasa kerana rakyat tidak puas hati – maka muncul sistem ditaktor dikalangan golongan kaya atau tentera.

6. Rampasan kuasa ini ditentang oleh aristocrat – maka muncullah demokrasi.

7. Sistem demokrasi di Athens – tersapat Dewan Perhimpunan dan Majlis. Semua warganegara lelaki menjadi anggota Dewan Perhimpunan selama 6 bulan hingga 1 tahun. Dewan ini berhimpun 3 kali setahun, ahli boleh mencadangkan dasar kerajaan, tetapi keputusan di kendalikan oleh Majlis. Ahli Majlis, Majistret dan Juri dilantik oleh dewan, maka dewan berkuasa penuh keatas ketiga – tiganya.

8. Negara kota yang mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak tidak mengamalkan sistem demokrasi.

9. Sistem tentera di Sparta pula pertahanan amat penting, anak lelaki dilatih menjadi askar yang handal dan patriotic.

Perundangan

1. Dewan Perhimpunan menggubal undang- undang.

2. Plato dalam bukunya Republik mengatakan negara harus diperintah oleh ahli falsafah.

3. Katanya ahli falsafah berupaya menggubal undang – undang.

Perluasan Kuasa

1. Philip II – menyatukan Macedonia dan Yunani.

2. Alexander The Great – menguasai Parsi, Mesir, Turkistan Samarkand dan seluruh kawasan Laut Mediterranean.

3. Beliau menyebarkan kebudayaan Hellenistik (campuran budaya Yunani, Parsi, dan budaya timur yng lain) ke Itali, Iskandariah dan Antioch.

4. Empayar Yunani berakhir dengan kematian Alexander dan munculnya empayar Rom.

Peningkatan Ekonomi

1. Semua negara kota kecuali Sparta menumpukan perdagangan kerana bumi bergunung – ganang tidak sesuai untuk pertanian. Kesannya perdagangan melalui jalan laut dengan wilayah luar dijalankan. Mulanya perdagangan pesisir pantai seperti dengan Mesir, Syria.

2. Athens dan Corinth kekurangan makanan kerana kurang tanah pertanian, maka mereka mendapatkan makanan dari kawasan selatan dan Laut Hitam.

3. Athens juga menjadi pusat pengumpulan barang dari timur.

4. Cukai yang dikenakan di sini telah menaikkan harga barang, kesannya ramai rakyat Yunani berpindah ke Alexandria pada zaman Gracco – Rom.

Pendidikan

1. Di Athens – pendidikan bertujuan melahirkan manusia seimbang (rohani dan jasmani) seperti aktiviti pendidikan, sukan, sastera, pidato, muzik, menulis.

2. Di Sparta – pendidikan untuk melahirkan tentera yang gagah dan setia kepada negara kota (kemahiran fizikal dan senjata amat dipentingkan).

3. Banyak sekolah falsafah dibina seperti di Athens, Thebes yang melahirkan sejarawan seperti, Herodotus, pemikir sains seperti Thales, Anaxagoras.

4. Athens menjadi pusat cendiakawan penting ketika pericles.

Falsafah

1. Ahli falsafah seperti Herodotus, Socrates, Aristotle, Plato.

2. Isu utama – nilai individualisme, kehidupan manusia, demokrasi.

3. Herodotus ialah bapa sejarah, karyanya ialah „ History of Persian War?.

4. Thucydides seorang pengasas sejarah saintifik, karyanya ialah „ History of the Peloponnesia War?.

5. Falsafah Yunani mengajar manusia berfikir secara rasional dan sikap ingin tahu.

6. Plato dalam buku republik menyatakan masyarakat dan negara yang baik di perintah oleh ilmuan dan ahli falsafah.

7. Aristotle (guru Alexander the Great) – membincangkan cara berfikir yang teratur.

Sains Dan Teknologi & Senibina

1. Thales telah mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba.

2. Pythagoras – memperkenalkan Teorem Pythagoras dan mengembangkan ilmu geometri Mesir Purba dan Babylon.

3. Hippocrates – Bapa Perubatan.

4. Archimedes – ahli matematik dan fizik, teorinya ialah isipadu air dan gravity.

5. Ptolemy – ahli astronomi Yunani.

6. Sistem angka Yunani ialah herodianic dan ionic.

7. Aeropolis oleh Pericles – atas tujuan keagamaan dan pusat kegiatan.

Bahasa Dan Kesusasteraan

1. Hesiod – penyair dan penulis puisi Theology dan Works and Days.

2. Homer – menghasilkan Lliad dan Odyssey.

3. Tulisan orang Phoenecia tersebar di Yunani ( ditambah huruf vokal ), kemudian ko Rom dan Asia Tenggara (huruf rumi).

Sistem Sosial

1. Di Athens terbahagi 3 kumpulan – warganegara (ada hak politik), bukan warganegara dan hamba (tiada hak politik).

2. Di Sparta 3 kelas – warganegara tulen, pekerja/artisan/pedagang, helot (penguasaha tanah / majoriti).

Sumbangan Tamadun Yunani Kepada Dunia Hari Ini

1. Demokrasi – rakyat terlibat secara langsung.

2. Kesan di Malaysia – demokrasi berparlimen.

3. Aristotle, Socrates, Plato menjadi rujukan falsafah moden.

4. Karya Iliad masih dirujuk.

5. Teknologi matematik dan sains masih diterima pakai.

Tamadun Rom

1. Letakan – di Bukit Palatine berhampiran Sg. Tiber di lembah Latium yang didiami oleh masyarakat latin.

2. Ia berkembang ketika diperintah oleh Romulus.

3. Kemudian wujud majlis perbandaran di setiap bandar yang mentadbir tanpa gangguan pentadbiran pusat di Rom.

4. Bandarnya lengkap dengan bekalan air, sistem pemanas, rumah ibadat, teater, sarkas, tempat forum, rumah mandi awam dan istana.

5. Contohnya Bandar Pompei lengkap dengan pejabat, dewan, perpustakaan, makhamah, pintu gerbang, Colloseum, paip bawah tanah, saliran, terusan, industri dan pengangkutan.

6. Penduduknya seramai 50 ribu orang pada tahun 80 M.

Pemerintahan Dan Pentadbiran

1. Bermula dengan sistem raja berkuasa mutlak iaitu keturunan raja Etrucan (bukan keturunan Latin tempatan).

2. Patrician (bangsawan) mengetuai pemberontakan masyarakat Latin menjatuhkan raja Etruscan.

3. Kemudian dibentuk sistem Republik – dua konsul dilantik oleh Dewan Senat supaya tiada yang lebih kuasa. Konsul dibantu oleh Dewan Senat (bangsawan) bagi membincangkan hal pentadbiran dan perundangan. Konsul dilantik dikalangan ahli Dewan Senat yang biasanya praeotor (pemerintah tentera). Di bawah Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan (semua rakyat Rom). Keputusan Dewan Senat disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.

4. Pemerintahan bercorak empayar ketika Julius Caesar – berlaku selepas perluasan kuasa ke Macedonia, Yunani, Mesir hingga ke Brittania dan Jerman. Wilayah kecil telah disatukan di bawah pentadbiran pusat. Julius bergelar maharaja menjadi diktator dengan menguasai tentera dan Senat.

5. Maharaja Augustus membentuk empayar keamanan Rom (Pax Romana) meliputi benua Asia, Afrika dan Eropah.

Perundangan Dan Perluasan Kuasa

1. Hukum kanun 12 ialah undang- undang ynag pertama.

2. Ia dipahat pada kayu papan 12 dan diletakan di tempat awam.

3. Lahir pada zaman Republik, kemudian Maharaja Justinian mengemaskini dan membukukannya.

4. Beliau akhirnya melahirkan Kod Undang – undang Rom yang dikenali sebagai Undang – undang Justinian.

5. Augustus Caesar – mengubah sistem republik menjadi sistem empayar yang meliputi Britain, Sepanyol, Sg Rhine, Sg Danube, Laut Hitam, Turki dan Palestin.

Pendidikan Dan Falsafah & Sains Dan Teknologi

1. Mereka menyerap unsur Yunani pada peringkat awal.

2. Pendidikan mementingkan aplikasi pratikal ilmu – contohnya membina infrastuktur dan kemudahan awam.

3. Pendidikan ini melahirkan jurutera pengairan, bangunan.

4. Mengambil falsafah Yunani contohnya falsafah Rom (stoisisme) diasaskan oleh Zeno (ahli Yunani).

5. Falsafah ini mengajar kebahagian dan nasib manusia bergantung kepada alam, penekanan kepada keadilan, tanggungjawab, keberanian dan perikemanusiaan.

6. Boethius – mendapat pengaruh matematik Yunani, beliau mengaitkan matematik dengan muzik, geometri, astronomi.

7. Ilmu pelayaran (ciptaan perahu layar) – memajukan perdagangan dengan Yunani, India dan China.

Senibina/ Bahasa & Kesusasteraan/ Sosial

1. Aqueduct – bekalan air.

2. Colloseum – pahlawan bertarung dan teater.

3. Penulis dan penyajak patriotisme – Cicero dan Virgil

4. Terbahagi tiga – warganegara (orang Rom), bukan warganegara (penduduk taklukan) dan hamba.

Sumbangan Tamadun Rom Kepada Dunia Hari Ini

1. Republik- sistem 2 konsul.

2. Zaman kini di India, Perancis dan Afrika Selatan – mempunyai unsure demokrasi memilih president.

3. Aqueduct, Collosium menjadi sumber pelancongan.

4. Bahasa Latin digunakan agama Kristian.

5. Sukan Olimpik terus diadakan 4 tahun sekali hingga kini.

Kredit : Sejarah4SPM

Semoga Nota Sejarah Tingkatan 4 Bab 2 Peningkatan Tamadun yang dikongsikan ini dapat membantu pelajar memahami Peningkatan Tamadun Awal Manusia dan berjaya menjawab soalan SPM nanti.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *