JADUAL

Jadual Peperiksaan UPSR 2018 Tarikh Ujian Bertulis

Tarikh Peperiksaan UPSR Tahun 2018

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018 Tarikh Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Bilakah tarikh peperiksaan UPSR diadakan? Panduan buat ibu bapa atau penjaga yang ada mempunyai anak yang bersekolah di Tahun 6. Berikut dikongsikan Jadual Peperiksaan UPSR tahun 2018 atau Peperiksaan Bertulis Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Umum sedia maklum yang UPSR format baharu yang dahulunya dikenali sebagai Ujian Penilaian Sekolah Rendah adalah merupakan peperiksaan yang dikhususkan dan diambil oleh pelajar-pelajar Tahun Enam pendidikan murid sekolah rendah. Untuk peperiksaan awam yang lain seperti PT3, Sijil Pelajaran Malaysia – SPM, SPMU, STAM dan PAV, jadual peperiksaan boleh dirujuk di Takwim Peperiksaan & Pentaksiran tahun 2018.

jadual peperiksaan upsr tahun 2018 - Jadual Peperiksaan UPSR 2018 Tarikh Ujian Bertulis

Tarikh Peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2018 (Calon Biasa)

Untuk makluman ibu bapa dan pelajar dan bermula dari tahun 2018, penilaian murid tidak lagi memfokuskan kepada kecemerlangan akademik sahaja. Tetapi turut melihat kepada pencapaian murid secara holistik sebagai seorang insan. Keputusan UPSR hanya salah satu daripada empat komponen dalam Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR). Tiga lagi komponen yang diambil kira adalah seperti berikut :-

 1. Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
 2. PAJSK – Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
 3. Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

Jadual Peperiksaan UPSR Tahun 2018 (Tarikh Dan Masa)

Lembaga Peperiksaan Malaysia (LP) telah mengumumkan jadual/ tarikh di mana peperiksaan UPSR akan dilangsungkan pada tarikh 20 dan 24 hingga 27 September 2018. Tarikh rasmi peperiksaan UPSR tahun 2018 buat panduan calon peperiksaan Murid Tahun 6 adalah seperti berikut :-

 • Tarikh Ujian Bertulis : 20 dan 24 hingga 27 September 2018
 • Jadual lengkap dan penuh peperiksaan UPSR 2018 yang memaparkan tarikh peperiksaan/ masa, kod kertas serta tempoh masa peperiksaan dijalankan akan dikemaskini selepas pengumuman rasmi dari Portal Rasmi Lembaga Peperiksaan Malaysia

CALON – ARAHAN, AMARAN, LARANGAN DAN PERINGATAN UNTUK PEPERIKSAAN UPSR

1. ARAHAN AM

 • 1.1 Calon wajib menduduki semua kertas peperiksaan bagi mata pelajaran yang didaftar. Calon yang tidak dapat menduduki mana-mana kertas peperiksaan bertulis sama ada kertas peperiksaan objektif aneka pilihan atau kertas peperiksaan subjektif akan dianggap TIDAK HADIR bagi mata pelajaran berkenaan. Calon yang tidak dapat menduduki atau tidak hadir sesuatu kertas peperiksaan dikehendaki mengemukakan dokumen sokongan seperti surat perakuan doktor atau surat kebenaran khas Pengarah Peperiksaan. Dokumen sokongan ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Pengawas Peperiksaan sebelum tamat tempoh peperiksaan UPSR 2018.
 • 1.2 Calon hendaklah menyemak butiran pada Kenyataan Kemasukan Peperiksaan sebelum peperiksaan. Calon hendaklah memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya terdapat kesilapan maklumat dan mengisi Borang Pembetulan Maklumat Calon. Calon dikenakan bayaran RM30.00. Pembayaran hendaklah dibuat kepada pihak JPN atas nama Pengarah Peperiksaan menggunakan Kiriman Wang/Wang Pos.
 • 1.3 Calon hendaklah membaca Garis Panduan dan Arahan Peperiksaan yang dinyatakan dalam Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2018 dan menandatangani Borang Pengakuan Calon.

2. ARAHAN DI DEWAN/ BILIK PEPERIKSAAN

 • 2.1 Calon hendaklah berada di tempat duduk di dalam dewan/bilik peperiksaan 15 minit sebelum peperiksaan dimulakan.
 • 2.2 Calon hendaklah meletakkan Sijil Kelahiran/MyKid atau Kad Pengenalan atau Dokumen Pengenalan Diri atau Borang Pengenalan Diri Calon (LP/Am 118) atau Surat Perakuan Pengenalan Diri di penjuru kanan sebelah label meja sepanjang waktu peperiksaan. Calon dilarang menduduki peperiksaan tanpa dokumen berkenaan.
 • 2.3 Calon dibenarkan menduduki peperiksaan atas budi bicara Ketua Pengawas Peperiksaan sekiranya tiba 30 minit selepas peperiksaan dimulakan. Calon mesti mengemukakan alasan yang kukuh. Masa gantian tidak akan diberikan.

Download Jadual Waktu Peperiksaan UPSR Tahun 2018

Jadual lengkap peperiksaan UPSR 2018 beserta panduan dan arahan peperiksaan boleh di muat turun/ download di pautan berikut :-

 • LPM UPSR (Akan dikemaskini)

Selamat menduduki peperiksaan UPSR tahun 2018. Semoga perkongsian Jadual Peperiksaan UPSR tahun 2018 boleh dijadikan panduan buat pelajar dalam membuat ulangkaji pelajaran dengan teratur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close